Tisková zpráva – Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

10. ledna 2006

Zejména pro uchazeče o studium a zájemce o studijní programy a obory pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v sobotu 14. ledna 2006 Den otevřených dveří FF UK (hlavní budova fakulty, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Jednotlivé obory se budou prezentovat podle harmonogramu, který je k dispozici na http://prijimacky.ff.cuni.cz/dod.php .

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK