Tisková zpráva – Co je to štěstí? Psychologové se vyjadřují k ekonomickým otázkám – 30. mezinárodní kongres IAREP

Tisková zpráva – Co je to štěstí? Psychologové se vyjadřují k ekonomickým otázkám – 30. mezinárodní kongres IAREP

Praha, 29. září 2005

Ekonomický rozvoj a růst byl jedním ze šesti bloků hlavních témat, které probírali účastníci 30. mezinárodní kongresu IAREP (Mezinárodní asociace pro výzkum v ekonomické psychologii) s názvem Absurdita v ekonomice, který se konal ve dnech od 21. do 24. září 2005 v Praze. V rámci tohoto bloku zazněly příspěvky např. o chudobě a bohatství, sociální adaptaci a socializaci dětí nebo o kvalitě života.

Neviditelná ruka trhu, zákony směny a podstata peněz neřeší lidskou touhu po naplnění a štěstí. Do jaké míry jsou potřeby člověka vyvolané společností a trhem? Jak fungují rozhodovací procesy? Zejména psychologové, ale i další odborníci, nabízeli nové pohledy na tyto a jiné ekonomické otázky. Na počest prof. Davida Kahnemanna, psychologa a nositele Nobelovy ceny za ekonomii, právě k otázce lidského štěstí promluvil švýcarský psycholog a ekonom prof. Bruno Frey.

Na organizaci výročního kongresu se společně podíleli Psychologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Česká asociace psychologů práce a organizace.

Viz také http://iarep2005.unas.cz/index.htm

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK