Tisková zpráva – Čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa filozofických věd na půdě Univerzity Karlovy převezme prof. Robert J. W. Evans z Oxfordské univerzity

31. října 2005

Čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa filozofických věd na půdě Univerzity Karlovy převezme prof. Robert J. W. Evans v úterý 1. listopadu 2005 v 11 hodin během slavnostního shromáždění ve Velké aule pražského Karolina. Dnes odpoledne se prof. Robert J. W. Evans setkal s děkanem Filozofické fakulty UK prof. Jaroslavem Vackem a hovořili mj. o britsko české spolupráci, zejména v oblasti začleňování českých dějin do světového kontextu.

Prof. Robert J. W. Evans se podstatným způsobem zasloužil o rozvoj britsko-českých vztahů, především svou vědeckou, pedagogickou a překladatelskou činností. Je zakladatelem Fora britských, českých a slovenských historiků a také jeho zásluhou byla Univerzita Karlova v Praze přizvána do klubu předních evropských univerzit Europaeum. Profesor Evans v současné době působí na Oxfordské univerzitě a věnuje se moderním dějinám.

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Foto 1: Zleva prof. Jaroslav Pánek z Ústavu českých dějin FF UK a prof. Robert J. W. Evans
Foto 2: Zleva děkan FF UK prof. Jaroslav Vacek, proděkanka FF UK dr. Ivana Bozděchová, prof. Jaroslav Pánek a prof. Robert J. W. Evans
Foto 3: Prof. Robert J. W. Evans z Oxfordské univerzity
Foto 4: Zleva prof. Jaroslav Pánek a prof. Robert J. W. EvansNewsletter FF UK

Newsletter FF UK