Tisková zpráva – Čeština v síti

11. října 2005

Čeština v tzv. nových médiích je předmětem zájmu našich předních bohemistických pracovišť. Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR společně pořádají konferenci Čeština na internetu, která se bude konat dne 17. října 2005 od 9 do 19 hodin v prostorách FF UK v pražském Šporkově paláci (sál č. 206).

Přednášející se budou ve svých referátech zabývat češtinou na internetu z nejrůznějších úhlů. Analyzována bude mj. komunikace a hypertext v prostředí českého internetu, normotvorná funkce internetových textů, jazyk správců počítačových sítí či východomoravský dialekt na internetu.

Konference Čeština na internetu je otevřena všem zájemcům, není třeba se registrovat či platit konferenční poplatek. Program konference viz http://ds.fox1.cz .

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK