Tisková zpráva – Čeští, rakouští a slovinští egyptologové pátrají společně po stopách zajímavých exponátů

19. října 2005

Spolupráce českých a slovinských egyptologů, především egyptoložky Adély Mackové z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a archeologa Tomislava Kajfeže z Lublaně, umožnila spojit dosud neúplné a kusé informace, a přiblížit tak veřejnosti pozůstalost méně známého českého cestovatele se zájmem o starověký Egypt Františka V. Foita. Tato pozůstalost je roztroušena po českých a slovinských institucích, např. Foitovy sbírky afrického umění jsou dnes uloženy ve Velenji ve Slovinsku.

Rakouský egyptolog Gottfried Hamernik ve spolupráci s českými kolegy pátrá po pozůstalosti rytíře von Gödel-Lannoy. Rytíř von Gödel-Lannoy, který patří mezi rakouské sběratele 19. století, působil v Egyptě v rámci diplomatické mise. Jeho sbírka obsahovala vybrané exponáty například z pohřební výbavy významného velmože Merimoseho, žijícího v dobách egyptské Nové říše. Sbírka se zřejmě po jeho smrti rozešla po Evropě a některé její části skončily v různých muzeích včetně Náprstkova muzea v Praze.

O těchto a dalších poznatcích čeští, rakouští, slovinští egyptologové a další odborníci informovali na symposiu „Egypt a Rakousko II“, které se konalo ve dnech 5. – 8. října 2005 a bylo zaměřeno na novodobou historii vztahů mezi rakouskou habsburskou monarchií a Egyptem, a to v jejich celkové perspektivě, zahrnující rakouskou východní politiku, a také – v tomto ročníku symposia zejména – kulturní kontext. Zvláštní pozornost byla věnována fenoménu tzv. „egyptománie“ a souvisejícímu kulturněhistorickému vývoji. Symposium a plánovaný sborník představuje pokračování dlouhodobé spolupráce ve výzkumu a popularizaci těchto historických jevů.

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.uni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK