Pozvánka – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude prezentovat na veletrhu EXPOLINGUA nabídku (zejména filologických) studijních oborů

4. listopadu 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude prezentovat na veletrhu jazyků EXPOLINGUA nabídku studijních programů a oborů, zejména filologických. Veletrh probíhá ve dnech od 11. do 12. listopadu 2005 v pražském Národním domě na Vinohradech.

Proděkanka FF UK pro studium prof. Jana Králová přednese v rámci doprovodného programu v pátek 11. listopadu 2005 ve 14 hodin příspěvek s názvem Nabídka výuky jazyků na FF UK a poté bude společně s proděkankou FF UK pro zahraniční a vnější vztahy dr. Ivanou Bozděchovou ve stánku fakulty zhruba od 15 do 16 hodin zodpovídat dotazy uchazečů o studium.

Vedoucí Ústavu translatologie dr. Zuzana Jettmarová a doc. Ivana Čeňková společně přednesou v rámci doprovodného programu v sobotu 12. listopadu 2005 v 10,30 příspěvek s názvem Překladatelství a tlumočnictví – dynamický obor dnešní Evropy a poté budou ve stánku fakulty zhruba od 11,30 do 12 hodin zodpovídat dotazy uchazečů o studium překladatelských oborů.

Vedoucí Ústavu románských studií prof. Anna Housková přednese v rámci doprovodného programu v sobotu 12. listopadu 2005 ve 14 hodin příspěvek s názvem Hispanistika, portugalistika a iberoamerikanistika na FF UK a poté bude společně s kolegy ve stánku fakulty zhruba od 15 do 17 hodin zodpovídat dotazy uchazečů o studium románských oborů.

Viz také http://www.linguashow.cz/ nebo informace pořadatelů ( PDF ).

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK