Pozvánka – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude prezentovat na Informačním dnu Univerzity Karlovy v Praze nabídku studijních oborů

7. listopadu 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude prezentovat na Informačním dnu Univerzity Karlovy v Praze nabídku studijních programů a oborů. Informační den UK se koná v sobotu 12. listopadu 2005 od 9 do 15 hodin v budovách univerzity v ulici Celetná 16 a 20 v Praze.

Viz také http://iforum.cuni.cz/IFORUM-2239.html

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK