VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Archiv pro rok: 2009

Termíny obhajob disertačních prací

Zápis z jednání kolegia děkana dne 10. 3. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (předsedkyně AS FF), ing.Borovian, dr.Štěpánek (býv.předseda AS FF). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : bez připomínek. 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Ze 4. jednání kolegia: splněny body 11, 26. Bod 5: návštěvy pracovišť p. děkanem se budou konat průběžně. Bod 9: p. děkan a členové kolegia […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 3. 3. 2000

Přítomni: doc. Kolář, doc. Koťa, prof. Skřivan, dr. Štichauer doc. Vavroušek, dr. Štěpánek (AS FF), ing. Borovian, doc. Vrhel (býv. děkan), prof. Kuklík (AS UK), V. Filip (AS UK), St. Štoček (AS UK), doc. Zemánek (Rada vysokých škol). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : bez připomínek. 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Ze […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 17. 3. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (AS FF). Omluveni: doc. Koťa (zahraniční pobyt) 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : bez připomínek. 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Z 6. jednání kolegia: splněny body 6, 11, 19, 22. K dalším úkolům: Bod 5: Terminálový server. Vzhledem k tomu, že služby tohoto serveru lze nahradit jiným způsobem, […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 31. 3. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, doc.Koťa, prof.Skřivan, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (AS FF), ing. Borovian. Omluven: dr. Štichauer (služební cesta). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : Bod 4.3: oprava u položky „Stipendijní komise“: návrh na 2 členy komise připraví prod. Herman, termín do 24.3.2000. Bod 10: místo „do fakultních webovských stránek“ opravit „do návrhu Organizačního řádu“. 2/ Kontrola […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 7. 4. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, doc.Koťa, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (AS). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : Bod 8: Místo „k návrhu na obsazení komisí“ opravit na „k návrhu na ustavení komisí“. Bod 17: Setkání s předsedy komisí bylo 30.3.2000 místo původně uvedeného 6.4.2000. 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Z 8. jednání kolegia splněny body 8, 9, 10, 22. […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 14. 4. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, doc.Koťa, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (AS FF), doc.Vrhel (předch.děkan), prof.Kuklík (AS UK), V.Filip (AS UK), St.Štoček (AS UK), doc.Zemánek (zást.FF v RVŠ), dr.Štěpánek, ing.Borovian. Omluvena: prof.Dohalská (zahr. pobyt). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia: Opravy: V bodu 13 „Organizační řád – připomínky a schvalování“ opravit na „Úpravy stávajících předpisů a Organizační řád“. V bodu 14 […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 28. 4. 2000

Přítomni: doc.Kolář, doc.Koťa, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, I.Příbramská (AS FF). Omluven: dr.Herman 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia . 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Z 9. jednání kolegia: splněny body 5 (kontrakt byl podepsán), 6 (schválené cizojazyčné názvy fakulty jsou uvedeny v příloze k tomuto zápisu), 10, 11, 14 (o návrhu SVI lze jednat až v souvislosti s textem Organizačního […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 12. 5. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, doc.Koťa, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr.Jettmarová (AS FF). 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia . 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Z 9. jednání kolegia splněn bod 7. Z 10. jednání kolegia splněn bod 5. Z 11. jednání kolegia splněny body 6, 9 (podány 3 návrhy), 15, 19 (návrh bude konzultován s p. kvestorem), 23. K bodu 18: Kolegium souhlasí […]

Zápis z jednání kolegia děkana dne 26. 5. 2000

Přítomni: doc.Kolář, dr.Herman, doc.Koťa, prof.Skřivan, dr.Štichauer, doc.Vavroušek, dr. Jettmarová (AS FF), prof.Dohalská (AS UK), doc.Vrhel (předch.děkan), prof.Kuklík (AS UK), V.Filip (AS UK), St.Štoček (AS UK), doc.Zemánek (zást.FF v RVŠ), ing.Borovian. 1/ Kontrola zápisu z minulého jednání kolegia : bez připomínek. 2/ Kontrola plnění úkolů z minulých jednání kolegia: Z 10. jednání kolegia splněn bod 10 (schůzka se uskutečnila 25.5.2000). Z 11. jednání […]