VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 30/2007 – ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2006/2007

V souladu s čl. 4 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2006/2007 ve výši 9 .000,- Kč.

Seznam studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky bude zveřejněn 21.12.2007 na vývěsce a na webové stránce studijního oddělení pod odkazem Student.

Student, jemuž bylo přiznáno stipendium, uvede na předepsaném tiskopise (formuláři) potřebné údaje (číslo bankovního účtu vedeného u peněžního ústavu v České republice), aby mu mohlo být stipendium poukázáno. Vyplněný formulář odevzdá na studijní oddělení nejpozději do 12.1.2008.

V Praze dne 17.12. 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan