VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 27/2007 – k zadávání diplomových a bakalářských prací. Novelizace k 12.5.2009.

 1. Zadání diplomové/bakalářské práce musí být podáno na předepsaném tiskopise v následujících úsecích studia:

  • nejpozději v ZS pátého úseku pětiletého magisterského studia

  • nejpozději v ZS druhého úseku dvouletého magisterského studia

  • nejpozději v ZS třetího úseku tříletého magisterského studia

  • nejpozději v ZS třetího úseku tříletého bakalářského studia

 2. Pro akademický rok 2007/2008 stanovím tyto konkrétní termíny pro odevzdání řádně vyplněných formulářů na studijní oddělení:

  1. magisterské studium od 15.5 do 15. 6. 2008

  2. bakalářské studium: od 15. 5. do 15.6. 2008

  Termín předání a způsob zpracování zadání diplomové/bakalářské práce na příslušné základní součásti stanoví její vedoucí.

 3. Diplomovou/bakalářskou práci odevzdává student na té základní součásti, jejíž vedoucí příslušné téma práce schválil v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku 2007/2008.

 4. Žádosti budou spolu se seznamem studentů předány hromadně za celou základní součást prostřednictvím podatelny FF UK ve stanovaném termínu.

 5. Vedoucí této základní součásti odpovídá za zpřístupnění posudků i diplomové/bakalářské práce minimálně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby.

V Praze dne 25.10.2007

PhDr. Michal Stehlík Ph.D.

děkan