VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 25/2007 – k aktualizaci databáze WHO IS

 1. Ukládám tímto vedoucím základních součástí FF UK určit osoby pověřené na jednotlivých ZS vedením a aktualizací databáze Who Is. Jména konkrétních pověřených osob budou sdělena proděkanu pro informační zdroje do 30. 9. 2007 (albert.kubista@ff.cuni.cz)

 2. Osoby pověřené vedením a aktualizací databáze Who Is aktualizuji databázi do 21. 10. v souladu se stavem kateder a ústavů doplněním všech údajů, které má databáze obsahovat (včetně konzultačních hodin)

 3. Osoby pověřené vedením a aktualizací databáze Who Is aktualizuji databázi do 21. 10. v souladu se stavem kateder a ústavů doplněním všech údajů, které má databáze obsahovat (včetně konzultačních hodin)

 4. Aktualizace databáze Who Is se týká jak vlastních pracovníků tak celých základních součástí:

  1. U jednotlivých pracovníků musí záznam v databázi obsahovat zejména:

   • Titul (aktuální)

   • Jméno a příjmení

   • Funkci

   • Místnost

   • Telefon

   • E-mail

   (Vložené emailové adresy musí odpovídat opatření děkana 17/2006 a budou tedy ve tvaru: jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz)

  2. Z jednotlivých základních součástí musí záznam v databázi obsahovat zejména:

   • Vedoucí ZS

   • Zástupce vedoucího

   • Tajemník

   • Sekretář/ka

 5. Vedoucí jednotlivých odd. děkanátu vytvoří aktuální seznamy pracovníků a předají je do 21. 10. 2007 pověřenému vedoucímu LVT J. Doušovi.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 20.9. 2007.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan