VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 24/2007 – k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 3/2007

K odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 3/2007/OK, která byla uskutečněna Oddělením kontroly RUK na Filozofické fakultě UK na základě příkazu rektora čj.: 3/2007/OK ze dne 18.4.2007, ukládám :

Čl. 1

Tajemník fakulty je povinen informovat příslušná pracoviště děkanátu o výsledcích kontrolní akce č. 3/2007 a o zjištěných nedostatcích ve smyslu Protokolu.

Čl. 2

Příslušná pracoviště děkanátu jsou povinna odstranit nedostatky zjištěné při kontrolní akci č. 3/2007 a specifikované v Protokolu ke kontrolní akci č. 3/2007, který byl vyhotoven a podepsán dne 21.6.2007 (dále jen „Protokol“). Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtách podle návrhu opatření, přičemž o postupu nápravy a o přijatých opatřeních vyhotoví příslušná pracoviště písemnou zprávu, kterou předají tajemníkovi fakulty.

Čl. 3

Tajemník fakulty je povinen ke dni 31.12.2007 vyhotovit souhrnnou písemnou zprávu o opatřeních přijatých k nápravě zjištěných nedostatků.

Čl. 4

Toto opatření nabývá účinnosti dne 17.7. 2007.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan