VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 24/2006 – k zápisu studentů přijatých ke studiu na Filozofické fakultě UK v akademickém roce 2006/2007

V souvislosti s požadavky nového Studijního a zkušebního řádu UK stanovím následující pravidla:

  1. ruším veškerá omezení kombinací ve dvouoborovém studiu,1

  2. pokud student vytvoří takovou kombinaci oborů, že při plnění studijních plánů bude docházet k překrývání blízkých nebo totožných předmětů, doplní si student příslušný objem kreditů nepovinně volitelnými předměty.

V Praze dne 23. srpna 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Poznámky


1

týká se pouze studentů, kteří byli na tyto obory přijati na základě přijímacího řízení.