VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 23/2007 – k organizaci přijímacího řízení konaného v září 2007

1. přijímacího řízení září 2007

 1. Filozofická fakulta UK vypisuje přijímací řízení nově akreditovaných studijních oborů konané v září 2007:

  Studijní program překladatelství a tlumočnictví:

  • Mezikulturní komunikace: čeština – angličtina (pouze dvouoborové bakalářské studium)

  • Mezikulturní komunikace: čeština – němčina (pouze dvouoborové bakalářské studium)

  • Mezikulturní komunikace: čeština – francouzština (pouze dvouoborové bakalářské studium)

  • Mezikulturní komunikace: čeština – španělština (pouze dvouoborové bakalářské studium)

  • Mezikulturní komunikace: čeština – ruština (pouze dvouoborové bakalářské studium)

  Studijní program filologie:

  • Východoevropská studia (pouze jednooborové bakalářské studium)

  • Středoevropská studia (pouze jednooborové bakalářské studium)

  • Jihovýchodoevropská studia (pouze jednooborové bakalářské studium)

 2. Přijímací řízení nově akreditovaných oborů se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008 na nově akreditované obory konané v září 2007; přiměřeně se řídí též Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008Opatřeními děkana č.1, 9- 13/2007. Termíny a organizaci přijímacího řízení konaného v září 2007 upravuje toto opatření.

 3. U pouze dvouoborových oborů, na kterých je podmínkou přijetí úspěšné složení zkoušky na minimálně dvou vzájemně kombinovatelných oborech, je nutné podat minimálně dvě přihlášky na vzájemně kombinovatelné obory téhož typu studia (viz výše uvedený seznam). V případě, že si uchazeč podal přihlášku na obor vhodný do kombinace již v červnovém přijímacím řízení, může v případě úspěchu na tomto oboru požádat o zrušení druhé přihlášky a zúčastnit se přijímací zkoušky na jeden obor povinně dvouoborového studia.

2. Harmonogram přijímacího řízení konaného v září 2007

30. 6. termín pro podání přihlášek na výše uvedené obory.

30. 7. výdej materiálu (obálky s okénkem, barevné papíry) pro písemné zkoušky

1. 8. odesílání pozvánek k přijímacímu řízení

13. 8. vedoucí ZS nahlásí obsazení dozoru a prezence při písemných zkouškách

30. 8. příprava prezenčních listin, protokolů, diskety pro zápis výsledků a další dle potřeby (studijní odd.)

30. 8. garanti připraví příslušný počet testů

1. – 4. 9. přijímací zkoušky

 • garanti zajistí distribuci testů do místností, ve kterých se konají přijímací zkoušky;

 • identifikační štítky spolu s disketou pro zápis výsledků budou vydány na studijním oddělení po odevzdání anonymních výsledků (seznam podle čísel testů se získanými body)

 • termín odevzdání výsledků je druhý pracovní den po konání příslušné zkoušky, výsledky musí být odevzdány nejpozději 6. září do 15 hodin;

 • spolu s výsledky je nutné odevzdat od každé verze testu dvě tištěné a jednu elektronickou verzi (včetně řešení)

 • řádně vyplněné a podepsané protokoly (je třeba podepsat i protokoly uchazečů, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili) seřazené podle abecedy a stejně seřazené testy a záznamové archy musí být odevzdány spolu s výsledky; je třeba odevzdat také všechny další písemné materiály, které zhotoví uchazeč a jejichž obsah je hodnocen při přijímací zkoušce

11. 9. garanti připraví příslušný počet testů pro náhradní termín

12. – 13. 9. náhradní termín přijímací zkoušky (výsledky musí být odevzdány nejpozději ve čtvrtek 13.9. v 18 hodin)

14. 9. jednání hlavní přijímací komise

18. 9. celkové výsledky zveřejněny na webové stránce a úřední desce (studijní odd.)

24. 9. rozesílání rozhodnutí o ne/přijetí

V Praze dne 20. června 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan