VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 23/2006 – ke změnám forem kontroly studia (dříve atestací) ve studijních plánech od ak. roku 2006/2007 č. 23/2006

V souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy z  28. dubna 2006, který nově vymezuje formy kontroly studia předmětu a rovněž předpoklady pro jejich konání, a s přechodem celé univerzity na kreditní systém, je nutné ve studijních plánech:

 1. změnit názvy forem kontroly studia předmětu, které nejsou uvedeny ve SZŘ UK

 2. u studentů přijatých ke studiu v ak. roce 2006/2007 odstranit kumulace těch forem kontroly studia předmětu, které jsou v rozporu se SZŘ UK.

Podle čl. 6 SZŘ UK jsou formy kontroly studia předmětu kolokvium (Kv), zápočet (Z), klauzurní práce (KLP), zkouška (Zk) a kombinace uvedených forem s tím, že kolokvium, zápočet nebo klauzurní práce mohou mít povahu samostatné kontroly studia předmětu, nebo předpokladu pro konání zkoušky z daného předmětu. Kolokvium, zápočet a klauzurní práce jsou klasifikovány „prospěl“ – „neprospěl“ nebo „započteno“ – „nezapočteno“ (klauzurní práce již není klasifikována známkou).

Z uvedených důvodů se mění ve stávajících studijních plánech formy kontroly studia předmětu od ak. roku 2006/2007 takto:

 1. písemná práce PP na zkoušku Zk

  test T na kolokvium Kv

 2. u studentů přijatých v ak. roce 2006/2007 spojení

  Původní kombinace

  Nová atestace/kombinace

  Kv, Kv

  Z

  Z, KLP

  Z, Zk

  Z, Z, Zk

  Z, Zk

  Kv, Z, KLP

  Z, Zk

  Z, Kv

  Zk

  Kv, Kv, Z

  Zk

  Z, KLP, Zk

  Z, Zk

  Kv, Z, Zk

  Z, Zk

  Kv, KLP

  Kv, Zk

Kredity jsou přiděleny až po absolvování poslední kontroly studia předmětu.

V Praze dne 25. 7. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,

děkan