VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 22/2007 – k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia) v akademickém roce 2007/2008

1. Úvodní ustanovení

  1. V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 20/2007 a č. 21/2007.

  2. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací (forem kontroly studia) studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana č. 20/2007 a č. 21/2007.

  3. Studijní informační systém je přístupný na adrese http://is.ff.cuni.cz. Uživatelské jméno a heslo přidělí vyučujícím osoba zodpovědná za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti. Nápověda pro používání informačního systému je k dispozici na výše uvedené webové stránce.

  4. Za zapsání výsledků atestací (forem kontroly studia) a shodu údajů ve studijním informačním systému se zápisem do indexu zodpovídá zkoušející udělující příslušnou atestaci (formu kontroly studia); v případě zjištěných nesrovnalostí musí zajistit neprodleně nápravu. V odůvodněných a předem oznámených případech může vedoucí základní součásti určit jinou osobu, která příslušné výsledky elektronicky zapíše. V tomto případě bude vedoucím základní součásti vyhotoven seznam vyučujících, za které bude výsledky zapisovat jiná osoba, která bude jednoznačně určena. Na oborech s velkým počtem studentů nesmí být tento zástupce totožný s osobou zodpovědnou za správu databáze předmětů..

  5. Za organizační zajištění zapisování atestací (forem kontroly studia) a za úplnost údajů zodpovídá vedoucí základní součásti, která realizuje výuku příslušného předmětu. Osoby zodpovědné za správu studijního informačního systému na příslušných základních součástech jsou zodpovědné pouze za správnost a úplnost údajů o jednotlivých předmětech.

2. Zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia)

  1. Zapsané výsledky atestací (forem kontroly studia) udělených v obou semestrech 2007/2008 slouží ke kontrole studijních povinností studentů a jsou podmínkou postupu studentů do dalšího úseku studia podle čl. 6 odst. 5 (bodové studium), příp. čl. 4 pravidel pro organizaci studia (kreditní studium).

    Výsledky atestací (forem kontroly studia) udělených v zimním semestru 2007/2008 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia), nejpozději však do 29. února 2008. Výsledky atestací (forem kontroly studia) udělených v letním semestru 2007/2008 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia), nejpozději však do 11. července 2008. Výsledky atestací (forem kontroly studia) udělených ve zkouškovém období v září 2007 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace (formy kontroly studia), nejpozději však do 1. října 2008. Atestace splněné a zapsané po ukončení zkouškového období od 20. září 2008 do 1. října 2008 budou již započítány do dalšího úseku studia.

  2. Atestace (formy kontroly studia) uznané v akademickém roce 2007/2008 podle čl. 6, odst. 10 SZŘ zapisuje studijní oddělení automaticky nejpozději do tří měsíců od data doručení rozhodnutí o uznání atestací (formy kontroly studia), nejpozději však do 1. října 2008.

V Praze dne 21. června 2007

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan