VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 21/2006 – k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2006/2007

1. Úvodní ustanovení

  1. V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 19/2006 a č. 20/2006.

  2. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů dle opatření děkana č. 19/2006 a č. 20/2006.

  3. Studijní informační systém je přístupný na adrese http://is.ff.cuni.cz. Uživatelské jméno a heslo přidělí vyučujícím osoba zodpovědná za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti. Nápověda pro používání informačního systému je k dispozici na výše uvedené webové stránce.

  4. Za zapsání výsledků atestací a shodu údajů ve studijním informačním systému se zápisem do indexu zodpovídá zkoušející udělující příslušnou atestaci; v případě zjištěných nesrovnalostí musí zajistit neprodleně nápravu. V odůvodněných případech může vedoucí základní součásti určit jinou osobu, která příslušné výsledky elektronicky zapíše.

  5. Za organizační zajištění zapisování atestací a za úplnost údajů zodpovídá vedoucí základní součásti, která realizuje výuku příslušného předmětu.

    Osoby zodpovědné za správu studijního informačního systému na příslušných základních součástech jsou zodpovědné pouze za správnost a úplnost údajů o jednotlivých předmětech.

2. Zapisování výsledků atestací

  1. Výsledky atestací udělených v obou semestrech 2006/2007 zapisují vyučující nejpozději do sedmi pracovních dnů po udělení příslušné atestace, nejpozději však do 1.10.2007.

  2. Atestace uznané v akademickém roce 2006/2007 podle čl. 6, odst. 10 SZŘ zapisuje studijní oddělení automaticky nejpozději do tří měsíců od data doručení rozhodnutí o uznání atestací, nejpozději však do 1.10.2007.

V Praze dne 21. června 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK