VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 18/2006 – ze dne 1. června 2006. Harmonogram akademického roku 2006/2007

Zahájení akademického roku

2. října 2006

Imatrikulace

9., 10. a 16. října 2006

od

do

Výuka v zimním semestru

2.10.2006

12.1.2007

Vánoční prázdniny

23.12.2006

2.1.2007

Zkouškové období

15.1.2007

16.2.2007

Výuka v letním semestru

19.2.2007

25.5.2007

Zkouškové období

28.5.2007

29.6.2007

Letní prázdniny

1.7.2007

31.8.2007

Zkouškové období

3.9.2007

27.9.2007

Konec akademického roku

30. září 2007

září 2006

SZZK bakalářské a magisterské – konkrétní termíny jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2006/2007 jsou zveřejněny na úřední desce fakulty a na vývěsce před studijním oddělením.

PZK

prosinec 2006, únor 2007

od 14. května do 8. června 2007

září 2007

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

5. 2. 2007

16. 2. 2007

18. 6. 2007

29. 6. 2007

3. 9. 2007

14. 9. 2007

Státní zkouška magisterská – SZZK

22. 1. 2007

2. 2. 2007

21. 5. 2007

8. 6. 2007

10. 9. 2007

21. 9. 2007

SZZK – Učitelství pro střední školy

18. a 19. 1. 2007

14. a 15. 5. 2007

3. a 4. 9. 2007

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

v únoru do 15. ledna 2007

v červnu do 31. května 2007

v září do 31. července 2007

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

v lednu/únoru do 15. prosince 2006

v květnu/červnu do 30. dubna 2007

v září do 31. července 2007

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

v lednu do 8.12.2006

v květnu do 13.4.2007

v září 2007 do 29.6.2007

Magisterské a bakalářské promoce

15., 18., 19. prosince 2006

25., 26., 27. dubna 2007

4., 5., 6. září 2007

Přijímací řízení 2007/2008

bakalářské a magisterské

talentové zkoušky 19.5.2007

1. kolo 12.5., 26.5., 28.5 .- 1.6.2007

2. kolo a jednokolové zk. 11. – 15.6.2007

doktorské

6. – 8. 6. 2007