Informace pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2015

2015-26 Příspěvky na cestovní výdaje při realizaci doktorských studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf
2015-25 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015-2016.pdf
2015-24 Harmonogram evaluací.pdf
2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf
2015-22 Vymezení RE a VI.pdf
2015-21 Zrušení OD 11-2013 o sběru dat.pdf
2015-20 Prospěchová stipendia za AR 2014-2015.pdf
2015-19 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků FF UK.pdf
2015-18 Čestné afiliace k FF UK.pdf
2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf
2015-16 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce.pdf
2015-15 Změna opatření děkana č. 11 - 2015.pdf
2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf
2015-13 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015.pdf
2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf
2015-11 Harmonogram akademického roku 2015-2016.pdf
2015-10 Harmonogram přijímacího řízení 2015-16.pdf
2015-09 Organizace přijímacího řízení na FF UK.pdf
2015-08 Postup projednávání akreditací.pdf
2015-07 Změna opatření děkana č. 22-2014, Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2015-06 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů.pdf
2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2015-04 Směrnice k dopravě.pdf
2015-03 Příspěvky ze sociálního fondu - úroky z úveru na byt.potřeby.pdf
2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
2015-01 Plán inventarizací na rok 2015.pdf

Kalendář akcí


duben 2017
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rychlé odkazyAktuality

U příležitosti životního jubilea profesorky Aleny Macurové vyšla publikace Komunikace v textu a s textem

21.4.2017
Výbor představuje celoživotní vědecké dílo prof. Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a ke vzniku oboru čeština v komunikaci neslyšících.

Galerie antického umění v Hostinném pořádá výstavu o Aloisi Musilovi

21.4.2017
Sezonní výstava Alois Musil – kněz mezi beduíny ve Františkánském klášteře Hostinném bude zahájena vernisáží 28. dubna. Výstavu spolupořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK.

Výstava Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě byla slavnostně zakončena

21.4.2017
Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem.

Mary Queen of Scots Got her Head Chopped off. Skotská hra bude v Praze uvedena poprvé

20.4.2017
Představení divadelní hry současné skotské autorky Liz Lochhead pořádají studenti anglistiky. Představení v původním znění se odehrají 21. a 22. dubna v divadle D21.

Ústav Českého národního korpusu FF UK zve na přednášky lingvisty Stefana Th. Griese

20.4.2017
Stefan Th. Gries působí na University of California v Santa Barbaře. Přednášky prosloví ve dnech 26. a 27. dubna 2017.