Informace pro zaměstnance

Opatření děkana v roce 2015

2015-26 Příspěvky na cestovní výdaje při realizaci doktorských studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf
2015-25 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015-2016.pdf
2015-24 Harmonogram evaluací.pdf
2015-23 Účelová stipendia a stipendia hrazená ze stipendijního fondu.pdf
2015-22 Vymezení RE a VI.pdf
2015-21 Zrušení OD 11-2013 o sběru dat.pdf
2015-20 Prospěchová stipendia za AR 2014-2015.pdf
2015-19 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků FF UK.pdf
2015-18 Čestné afiliace k FF UK.pdf
2015-17 Statut Koncepčního grémia děkana.pdf
2015-16 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce.pdf
2015-15 Změna opatření děkana č. 11 - 2015.pdf
2015-14 Činnost garantů SP, oborových garantů, rad garantů a oborových rad.pdf
2015-13 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015.pdf
2015-12 OD Režim sbírky antických odlitků.pdf
2015-11 Harmonogram akademického roku 2015-2016.pdf
2015-10 Harmonogram přijímacího řízení 2015-16.pdf
2015-09 Organizace přijímacího řízení na FF UK.pdf
2015-08 Postup projednávání akreditací.pdf
2015-07 Změna opatření děkana č. 22-2014, Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf
2015-06 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů.pdf
2015-05 Postup pro pořizování technického vybavení a software.pdf
2015-04 Směrnice k dopravě.pdf
2015-03 Příspěvky ze sociálního fondu - úroky z úveru na byt.potřeby.pdf
2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf
2015-01 Plán inventarizací na rok 2015.pdf

Kalendář akcí


leden 2017
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Rychlé odkazyAktuality

Vyšla kniha Mezi-obrazy o kameramanu Jaroslavu Kučerovi

21.1.2017
Kniha vizuální teoretičky Kateřiny Svatoňové je kritickým zpracování zcela neznámé pozůstalosti jednoho z předních českých kameramanů.

Probíhá workshop SSH Evaluation: Reconciling needs and methods

19.1.2017
Ve dnech 19.–20. ledna 2017 probíhá workshop mezinárodní sítě COST programu specializujícího se na hodnocení výzkumu v sociálních a humanitních vědách.

Výběrové řízení na pozici výzkumníka v projektu COURAGE

19.1.2017
Podávat přihlášky na pozici výzkumného pracovníka na částečný úvazek v projektu v rámci Horizon 2020, jehož řešitelem je ÚČD FF UK, je možné do 31. ledna 2017.

Veřejná zakázka: Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18.1.2017
Znak FF UK bude základem jednotného vizuálního stylu FF UK, který zpřehlední komunikaci uvnitř i vně FF UK. Nejzazší termín doručení návrhu je 20. 2. 2017 do 12:00.

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

18.1.2017
Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky? Hodnotit kurzy je možné do 4. února.