Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. Finanční podpora se poskytuje na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. O finanční příspěvek nelze žádat zpětně.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

1.) Formulář – vyplnění pomocí online aplikace.

  • Žadatel nezajišťuje individuálně podpis děkana. Ten zajistí Zahraniční oddělení hromadně.
  • V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové mzdové a pobytové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z něčeho jiného.
  • Pokud je příspěvek získán, pak je třeba kvůli mzdovým nákladům s hostem uzavřít DPP, kterou bude podepisovat jak vedoucí katedry/ústavu, tak vedoucí ZO, a ubytování je třeba zařídit tak, aby bylo placeno fakturou.
  • Orientační ceny ubytování v zařízeních, která má FF UK k dispozici.

2.) Další požadavky jsou uvedeny přímo ve formuláři č. 1.

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

  • pro LS 2016/2017, popřípadě podzim 2017 –  14. 3. 2017 (do 12:00 hod.)
  • žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení, místnost 103

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY PRVNÍHO FAKULTNÍHO KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY DRUHÉHO (CELOUNIVERZITNÍHO) KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková

Proplácení příspěvku: Mgr. Roman Zaťko