people walking in a pedestrian area

Informace pro veřejnost

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru. Díky špičkovým pedagogům a vědeckým pracovníkům je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici. Absolventi fakulty se uplatňují v oblastech vědy, kultury či politiky.

Důležité odkazy

Aktuality

Hra Československo 38–89: Atentát míří na světový trh

27.3.2017
Úspěšná počítačová hra vzniklá ve spolupráci FF UK a MFF vychází v české, anglické, německé a ruské verzi. V současné chvíli je uvedena na stránkách Steam Greenlight, kde mohou hráči hlasovat pro zařazení do služby Steam.

Vychází výbor z textů významného kafkologa Josefa Čermáka

22.3.2017
Výbor zachycuje celoživotní dílo komparatisty Josefa Čermáka a zprostředkovává jeho dosud obtížně dostupné studie.

Na FF UK vystoupí přední filmový historik Andrew Higson

20.3.2017
Prof. Higson (University of York) bude na pozvání Katedry filmových studií FF UK ve dnech 27.–29. 3. přednášet o trendech evropského televizního a filmového dramatu.

Univerzita Karlova patří mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject

10.3.2017
Pracoviště rozvíjející obory anglický jazyk a literatura a filosofie se umístila mezi prvními sto padesáti světovými institucemi.

Ústav pro archeologii se zapojuje do stavby archeoparku Čechy-Bavorsko

10.3.2017
Tým doc. Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK připravuje přednášky a workshopy pro archeopark v oblasti Tachova/Bärnau.