Kalendář akcí

«

leden 2017

»
 
Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.1.2017

CfP: Seventeenth Annual Czech Studies Workshop

Call for Papers Seventeenth Annual Czech Studies Workshop April 20-22, 2017 The University of North Carolina at Chapel Hill The Seventeenth Annual Czech Studies Workshop, which will be held at UNC...

10
11

11.1.2017

Státní zkoušky Učitelství pro střední školy

Termín odevzdání závazné přihlášky pro tento termín státní zkoušky: 2. 12. 2016 Termín kontroly splnění studijních povinností pro tento termín státní zkoušky: 2. 1. 2017

12

12.1.2017

Promítání íránského filmu a diskuze s režisérem

Ústav Blízkého východu a Afriky ve spolupráci s Festivalem íránského filmu zve na promítání dokumentu Bezesné noci / Starless Dreams íránského režiséra Mehrdáda Oskouího. Dechberoucí sonda do ženského...

13

13.1.2017

Reprezentační ples Univerzity Karlovy

Reprezentační ples Univerzity Karlovy se uskuteční 13. ledna 2017 od 20:00 v Paláci Žofín v Praze. Rezervační systém bude uzavřen 30. 11. 2016 v 16:00. Každý student a zaměstnanec UK si bude moci rez...

14

14.1.2017

Den otevřených dveří FF UK

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří. Tato akce je určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivý...

15
16

16.1.2017

Jan Palach: vzpomínkové akce

Studentská rada FF UK zve na vzpomínkové akce pořádané u příležitosti výročí úmrtí Jana Palacha. Zahajujícím bude tradiční pietní akt, který proběhne v pondělí 16. ledna od 17:30 u posmrtné masky J...

17
18

18.1.2017

Oficiální představení Online Encyklopedie migrace v její finální podobě

Encyklopedii migrace vytváří organizace Online encyklopedie migrace, z.s., ve spolupráci s pražskými fakultami UK: FF UK, FHS UK, FSV UK, ETF UK a PF UK. Jejím úkolem je odborně, ale čtenářsky čtivě z...

19
20
21

21.1.2017

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Hispanistiku

Milí uchazeči o studium Hispanistiky, srdečně Vás zveme na přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz je zcela zdarma. Během jednoho sobotního dopoledne Vám vyučující přímo z Oddělení hispanistik...

22

22.1.2017

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrov...

23

23.1.2017

Magisterské státní zkoušky

Termín odevzdání závazné přihlášky pro tento termín státní zkoušky: 9. 12. 2016 Termín kontroly splnění studijních povinností pro tento termín státní zkoušky: 11. 1. 2017 ...

24

24.1.2017

Středověká komika a vážnost

Medievistické kolokvium Centra pro studium středověku FF UK.

25

25.1.2017

Bělorusko mimo Bělorusko (debata)

Od ruské bolševické revoluce z roku 1917 je Praha důležitým centrem východoevropského exilu, jehož osudy byly většinou velmi tragické. Letos si připomínáme 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce, díky níž...

26
29

29.1.2017

Mezinárodní seminář o severovýchodním Tibetu (Amdo)

Ve dnech 29.–31. 1. 2017 se na hlavní budově FF UK uskuteční mezinárodní seminář o oblasti severovýchodního Tibetu (Amdu). Jde o druhý mezinárodní seminář sdružení "Amdo Research Network" a pořádá ho ...

31

Bakalářské státní zkoušky

Termín odevzdání závazné přihlášky pro tento termín státní zkoušky: 16. 12. 2016 Termín kontroly splnění studijních povinností pro tento termín státní zkoušky: 18. 1. 2017

Poslední termín pro přihlašování – kurz Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2017

Kurz pro zájemce o studium bakalářského oboru český jazyk a literatura.

Program

Mezinárodní seminář o severovýchodním Tibetu (Amdo)

Ve dnech 29.–31. 1. 2017 se na hlavní budově FF UK uskuteční mezinárodní seminář o oblasti severovýchodního Tibetu (Amdu). Jde o druhý mezinárodní seminář sdružení “Amdo Research Network” a pořádá ho společně Ústav jižní a centrální Asie, Orientální ústav AV a Chiang Ching-kuova nadace při Karlově univerzitě. Vystoupí na něm převážně mladí badatelé z Číny, […]

Program

Zimní škola z Abstraktní analýzy (sekce Teorie množin a Topologie)

Zimní škola z Abstraktní analýzy (sekce Teorie množin a Topologie) je tradiční mezinárodní konference pořádaná od roku 1973. Tématem konference je Teorie množin a Topologie. Ačkoliv je primárně cílená na vědce v oboru, je otevřená i pokročilejším magisterským studentům a doktorandům, kteří zde mohou prezentovat svou práci. Program je rozdělený do dvou sekcí. V sekci […]

Jeffrey Bergfalk

Přípravné kurzy na obor historie

Přípravné kurzy pro obor historie připravuje Spolek studentů historie FF UK “FFabula”. Kurz je přímo určen pro zájemce o studium bakalářského oboru historie, ale poskytuje dobrou přípravu i na maturitní zkoušky nebo přijímací zkoušky na jiné obory programu FF UK historické vědy, případně na obdobné obory na jiných fakultách. Kurz tvoří dva prolínající se programy: […]

45. ročník mezinárodní konference Zimní škola z abstraktní analýzy

Filozofická fakulta UK společně s Matematickým ústavem AV ČR, Českou matematickou společností, Univerzitou Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Wroclawskou univerzitou a  Alfréd Rényi Institute of Mathematics Maďarské akademie věd pořádají 45. ročník mezinárodní konference Zimní škola z abstraktní analýzy (sekce teorie množin a topologie). Konference se pořádá za podpory International Visegrad Fund. Zimní škola z […]

abstrakni-analyza

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na anglistiku-amerikanistiku: Anglistika nanečisto

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK zvou na přípravný program pro obor anglistika-amerikanistika na FF UK: ANGLISTIKA NANEČISTO     Přijímací zkouška nanečisto Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu. NANEČISTO 1: písemný test termín: 25. 2. 2017 NANEČISTO 2: písemný test + ústní zkouška termín: 8. 4. 2017 […]

Přípravný kurz Seznámení s hudební vědou

Milí uchazeči o studium a milovníci hudby, vyučující z Ústavu hudební vědy FF UK vás srdečně zvou na zápis do kurzu Seznámení s hudební vědou. Kurz o rozsahu 52 vyučovacích hodin (13 čtyřhodinových lekcí) bude probíhat v období 27. 1. – 26. 5. 2017 a je určen nejen uchazečům o studium, ale i těm zájemcům, […]

Tradice, současnost a budoucnost české translatologie: Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího Levého

Workshop se koná s cílem připomenout významná výročí spjatá se zakladatelskou osobností české translatologie, Jiřího Levého (1926–1967): nedožité devadesátiny, padesáté výročí úmrtí a v neposlední řadě rovněž šedesát let od vydání jeho knihy České theorie překladu (1957), kterou lze považovat nejen za stěžejní dílo dějin myšlení o překladu, ale také za první antologii teoretických úvah na toto […]

Bělorusko mimo Bělorusko (debata)

Od ruské bolševické revoluce z roku 1917 je Praha důležitým centrem východoevropského exilu, jehož osudy byly většinou velmi tragické. Letos si připomínáme 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce, díky níž se mohli v Československu usadit exulanti z někdejšího Ruského impéria, nejen Rusové a Ukrajinci, ale též poněkud opomíjení Bělorusové. Pro ty jsou Česká republika a […]

Program

Středověká komika a vážnost

Medievistické kolokvium Centra pro studium středověku FF UK.

Stredoveka-komika-a-vaznost_plakat

Magisterské státní zkoušky

Termín odevzdání závazné přihlášky pro tento termín státní zkoušky: 9. 12. 2016 Termín kontroly splnění studijních povinností pro tento termín státní zkoušky: 11. 1. 2017

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V sociálně a kulturně orientovaných vědách se v současné době v centru pozornosti nachází postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů, včetně citlivosti k historickým kontextům a paralelám. Ustavující konference Centra pro […]

HRC_logo

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Hispanistiku

Milí uchazeči o studium Hispanistiky, srdečně Vás zveme na přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz je zcela zdarma. Během jednoho sobotního dopoledne Vám vyučující přímo z Oddělení hispanistiky podrobně popíší průběh přijímací zkoušky a poradí, jak se nejlépe připravit na jednotlivé části. Budete mít samozřejmě také možnost se na cokoli zeptat. Na viděnou se těší […]

Program

Oficiální představení Online Encyklopedie migrace v její finální podobě

Encyklopedii migrace vytváří organizace Online encyklopedie migrace, z.s., ve spolupráci s pražskými fakultami UK: FF UK, FHS UK, FSV UK, ETF UK a PF UK. Jejím úkolem je odborně, ale čtenářsky čtivě zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí s migrací do Evropy, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtivým způsobem dozvědět o […]

Jan Palach: vzpomínkové akce

Studentská rada FF UK zve na vzpomínkové akce pořádané u příležitosti výročí úmrtí Jana Palacha. Zahajujícím bude tradiční pietní akt, který proběhne v pondělí 16. ledna od 17:30 u posmrtné masky Jana Palacha (nám. Jana Palacha 2). V úterý 17. ledna od 18 hodin se uskuteční promítání filmu Hořící keř v hlavní budově Filozofické fakulty UK […]

palach

Den otevřených dveří FF UK

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří. Tato akce je určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci navazujících magisterských programů.

Reprezentační ples Univerzity Karlovy

Reprezentační ples Univerzity Karlovy se uskuteční 13. ledna 2017 od 20:00 v Paláci Žofín v Praze. Rezervační systém bude uzavřen 30. 11. 2016 v 16:00. Každý student a zaměstnanec UK si bude moci rezervovat a následně vyzvednout maximálně dva lístky. Lístky si pak bude možné vyzvednout v UK POINT v Celetné ulici 14 od 1. 12. 2016 do 9. 12. 2016 v době otevíracích hodin, studenti jenom proti ISICu (resp. průkazu studenta UK) a zaměstnanci UK […]

UK-7733-version1-afoto

Promítání íránského filmu a diskuze s režisérem

Ústav Blízkého východu a Afriky ve spolupráci s Festivalem íránského filmu zve na promítání dokumentu Bezesné noci / Starless Dreams íránského režiséra Mehrdáda Oskouího. Dechberoucí sonda do ženského vězení pro nezletilé.

Státní zkoušky Učitelství pro střední školy

Termín odevzdání závazné přihlášky pro tento termín státní zkoušky: 2. 12. 2016 Termín kontroly splnění studijních povinností pro tento termín státní zkoušky: 2. 1. 2017

CfP: Seventeenth Annual Czech Studies Workshop

Call for Papers Seventeenth Annual Czech Studies Workshop April 20-22, 2017 The University of North Carolina at Chapel Hill The Seventeenth Annual Czech Studies Workshop, which will be held at UNC-Chapel Hill on April 20-22, 2017, welcomes papers on Czech topics, broadly defined, in all disciplines. Slovak topics will also be considered. In the past […]

Probíhající akce


Výstava Popel našich předků

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Popel našich předků, která se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 17.00 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Výstava představí probíhající záchranný archeologický výzkum jednoho muzea a tří vysokých škol na pohřebišti z doby bronzové u Vojenic ve východních Čechách. Na […]

FF_vystava_Popel nasich predku_web_583x250 pixelu

Výstava Poláci a Němci. Příběhy dialogu

Před 25 lety Polsko a Německo podepsaly dohodu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Tato událost byla výsledkem dlouholetého procesu usmíření obou národů po druhé světové válce. Výstava „Poláci a Němci. Příběhy dialogu“, připravená Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, prezentuje nejen samotný proces s jeho stěžejními body, ale také nabízí vhled do současných polsko-německých vztahů, jež by […]

Výstava 50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese

Výstava 50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese vznikla z iniciativy Českého velvyslanectví v Lisabonu ve spolupráci s Nadací Mária Soarese, Portugalským velvyslanectvím v Praze, Portugalským centrem / Camões I. P.  a  Filozofickou fakultou UK. Vernisáž se uskuteční 6. prosince 2016 v 17 hodin v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK na nám. Jana […]

convite_cz-01

Mezinárodní bakalářský studijní obor s dvojím diplomem (Double Degree): Mezikulturní komunikace čeština – němčina

The Jerusalem Institute of Languages and Humanities: ancient languages

Dear Professors, Advisors, and Students, Polis – The Jerusalem Institute of Languages and Humanities, is developing a new and innovative method for learning ancient languages. This process uses total immersion, and treats Koine Greek, Biblical Hebrew, Classical Syriac, Classical Arabic, Sumerian, and others as living languages. In the frame of this unique pedagogical project, the […]

Academic Vacancies at Educaloxy

Educaloxy is the leading academic career network specialising in promoting academic vacancies for professors, lecturers, researchers and academic managers in schools of education, arts and languages worldwide. Educaloxy assists in recruiting for higher education institutions in Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Chile, China, Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, […]

stažený soubor