Studium

Stipendia

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Stipendijní nabídka islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland). Pro akademický rok 2018/2019 bude k dispozici asi 15 stipendií. Termín: 1. 12. 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heinrich Heine Universität Düsseldorf – výměnné stipendium – LS 2017/18. Termín: 24. 8. 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMT School for Advanced Studies Lucca’s call for applications for PhD positions in the following specialized curricula – Analysis and Management of Cultural Heritage. All positions are fully-funded (no tuition fees); the top 36 candidates will also receive a research grant (which will amount to €13,600 gross/year) and free housing in the School’s residential campus. Termín: 18. 7. 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Česko-bavorská vysokoškolská agenturastipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Termín: do vyčerpání prostředků pro rok 2017.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu pro absolventy Bc. či Mgr. oborů. Jedná se o program Německého spolkového sněmu a tří berlínských univerzi: Svobodné univerzity, Humboldtovy univerzity a Technické univerzity. Stipendisté pracují v kanceláři poslance a zároveň jsou zapsaní na berlínské univerzitě. Mohou se tak také účastnit přednášek a akcí spojených s výukou.

Výběrové řízení – Budoucí stipendisté jsou vybírání ve dvoukolovém výběrovém řízení. K ústnímu pohovoru před několika člennou komisi postupují úspěšní uchazeči z písemného kola. Ve výběrové komisi je zastoupen poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit a zástupce německého velvyslanectví v Praze.

Podmínky: Uchazeči musí mít české státní občanství, ukončené VŠ vzdělání (bakalářský nebo magisterský stupeň), velmi dobré znalosti němčiny (minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce) a zájem o současné politické a společenské souvislosti. Uchazeči nesmějí být starší 30 let.

Přihlášky je možné zasílat na info@prag.diplo.de do 30.června 2017.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programy Fulbrightovy komise na rok 2018/2019.
Termíny: 1. 8. 2017, 1. 9. 2017, 1. 11. 2017.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Summer 2017 Scholarship contest: Russian language course in Petrozavodsk (Russia).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oxford UniversityThe Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme in the Humanities – stipendia na magisterské a doktorské studium.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Study Without Borders has a £5000 scholarship available to study a masters in the UK in 2017.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAIA (Slovenská akademická informační agentura) nabízí možnost stipendijních pobytů na Slovensku pro studenty i akademické pracovníky. Termíny 30. 4. a 31. 10. každý rok.