Studium

Stipendia

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu pro absolventy Bc. či Mgr. oborů. Jedná se o program Německého spolkového sněmu a tří berlínských univerzi: Svobodné univerzity, Humboldtovy univerzity a Technické univerzity. Stipendisté pracují v kanceláři poslance a zároveň jsou zapsaní na berlínské univerzitě. Mohou se tak také účastnit přednášek a akcí spojených s výukou.

Výběrové řízení – Budoucí stipendisté jsou vybírání ve dvoukolovém výběrovém řízení. K ústnímu pohovoru před několika člennou komisi postupují úspěšní uchazeči z písemného kola. Ve výběrové komisi je zastoupen poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit a zástupce německého velvyslanectví v Praze.

Podmínky: Uchazeči musí mít české státní občanství, ukončené VŠ vzdělání (bakalářský nebo magisterský stupeň), velmi dobré znalosti němčiny (minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce) a zájem o současné politické a společenské souvislosti. Uchazeči nesmějí být starší 30 let.

Přihlášky je možné zasílat na info@prag.diplo.de do 30.června 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kolumbijská vláda nabízí možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium („Maestría“, maximální délka studia 24 měsíců), specializační studium („Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a doktoranturu („Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017 a týká se všech oborů. Termín: 2. 6. 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk  – výběrové řízení na zimní semestr 2017/2018.

Termín: 24. 5. 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bychom Vás rádi informovali o jednostranné nabídce vlády Kuvajtu, která České republice nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2017/2018. Termín: 25. 5. 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku s nástupem v roce 2018 poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. Termín: 19. 5. 2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Programy Fulbrightovy komise na rok 2018/2019.
Termíny: 1. 8. 2017, 1. 9. 2017, 1. 11. 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Summer 2017 Scholarship contest: Russian language course in Petrozavodsk (Russia).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Oxford UniversityThe Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme in the Humanities – stipendia na magisterské a doktorské studium.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PhD Programmes at Lingnan University, Hong Kong 2017/18. List of departments.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Study Without Borders has a £5000 scholarship available to study a masters in the UK in 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SAIA (Slovenská akademická informační agentura) nabízí možnost stipendijních pobytů na Slovensku pro studenty i akademické pracovníky. Termíny 30. 4. a 31. 10. každý rok.