Studium

Harmonogram akademického roku 2016/2017 vzhledem k SIS

ZIMNÍ SEMESTR

 • Elektronický zápis předmětů do SIS v zimním semestru (případný zápis studentů do rozvrhových lístků tajemníky a vyučujícími, úpravy v zápise paralelek atd.)
  • od 23. 9. 2016 (10.00 hod.) do 23. 10. 2016 (18.00 hod.)
  • od 26. 9. 2016 (10.00 hod.) do 23. 10. 2016 (18.00 hod.) pro studenty jiných fakult UK
 • Elektronický zápis povinností PGS studia do SIS v zimním semestru
  • od 23. 9. 2016 (10.00 hod.) do 23. 10. 2016 (18.00 hod.)
 • Výuka v zimním semestru
  • od 3. 10. 2016 do 6. 1. 2017
 • Doplňující zápis předmětu zkouška z jazyka pro studenty FF
  • od 1. 12. 2016  (10.00 hod.) do 8. 12. 2016 (18.00 hod.)
 • Vánoční prázdniny
  • od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
 • Zkouškové období
  • od 9. 1. 2017 do 19. 2. 2017
 • Zakládání předmětů a aktualizace databáze předmětů pro ZS 2016/2017
  • do 31. 5. 2016
 • Vyplňování rozvrhových lístků v SIS na ústavech a katedrách, předběžné rozvrhování do učeben, požadavky na rozvrh pro ZS 2016/2017
  • od 1. 6. 2016 do 22. 6. 2016
 • Potvrzení předběžného rozvrhování do učeben na studijním oddělení a případné další změny a rezervace místností pro ZS 2016/2017
  • průběžně do 29. 6. 2016
  • 30. 6. 2016 publikování rozvrhů v SIS

LETNÍ SEMESTR

 • Elektronický zápis předmětů do SIS v letním semestru (případný zápis studentů do rozvrhových lístků tajemníky a vyučujícími, úpravy v zápise paralelek atd.)
  • od 3. 2. 2017 (10.00 hod.) do 12. 3. 2017 (18.00 hod.)
  • od 6. 2. 2017  (10.00 hod.) do 12. 3. 2017 (18.00 hod.) pro studenty jiných fakult UK
 • Elektronický zápis povinností PGS studia do SIS v letním semestru
  • od 3. 2. 2017 (10.00 hod.) do 12. 3. 2017 (18.00 hod.)
 • Výuka v letním semestru
  • od 20. 2. 2017 do 19. 5. 2017
 • Doplňující zápis předmětu zkouška z jazyka pro studenty FF
  • od 2. 5. 2017  (10.00 hod.) do 8. 5. 2017 (18.00 hod.)
 • Zkouškové období
  • od 22. 5. 2017 do 30. 6. 2017
 • Letní prázdniny
  • od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
 • Zkouškové období
  • od 1. 9. 2017 do 18. 9. 2017
 • Zakládání předmětů a aktualizace databáze předmětů pro LS 2016/2017
  • do 22. 12. 2016
 • Vyplňování rozvrhových lístků v SIS na ústavech a katedrách, předběžné rozvrhování do učeben, požadavky na rozvrh pro LS 2016/2017
  • od 23.12. 2016 do 29. 1. 2017
 • Potvrzení předběžného rozvrhování do učeben na studijním oddělení a případné další změny a rezervace místností pro LS 2016/2017
  • průběžně do 29. 1. 2017
  • 30. 1. 2017 publikování rozvrhů v SIS
 • Elektronické přihlašování ke zkouškám průběžně během celého akademického roku, podle zadání termínu v SIS vyučujícím nebo základní součástí 
 • Vyplňování výsledků v SIS průběžně, během celého akademického roku (od 24. 10. 2016)
 • Zadání bakalářských a diplomových prací na základní součásti průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby
 • Odevzdání závěrečných prací určuje základní součást (katedra/ústav), pokud nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. 
 • Konec akademického roku 30. 9. 2017