Studium

Vnitřní granty

KONTAKT

GRANTOVÉ ODDĚLENÍ 

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, 4.p,  místnost 454

  • Vnitřní granty jsou typem dlouhodobých stipendií na studentské projekty, které jako soutěž vyhlašuje děkan/ka fakulty, zpravidla jednou za rok. O udělení stipendia na základě projektové žádosti děkan/ka rozhoduje poté, co se seznámí se stanoviskem stipendijní komise, komise pro vědu a základních součástí k jednotlivým projektům.
  • Přehled typů dlouhodobých studentských “grantů” najdete na webových stránkách stipendijní komise.

VNITŘNÍ GRANTY 2014

VNITŘNÍ GRANTY 2013

  • Na základě rozhodnutí děkana, který byl seznámen s hodnocením projektů od Stipendijní komise FF UK a Komise pro vědu FF UK, byl stanoven seznam úspěšných žadatelů o vnitřní grant.
  • Seznam úspěšných projektů – VG 2013

VNITŘNÍ GRANTY 2012

  • 3. října 2011 byly vyhlášeny vnitřní granty FF UK s uzávěrkou pro přihlášení projektů dne 31. 10. 2011.
  • Zadávací dokumentace ke stažení 
  • Výsledky výběrového řízení vnitřních grantů byly stanoveny ve čtvrtek 22. 12. 2011.
  • Seznam vybraných projektů
  • Ze 160 projektů přihlášených do soutěže vybral děkan na základě stanovisek vedení ústavů a kateder a ve spolupráci s komisí pro vědu a stipendijní komisí celkem 75 projektů, na které dá fakulta finance.