Studium

Promoce

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Jan Brož

Bc. Helena Nováková

tel. +420 221 619 324

hl. budova, 1.p, místnost 126

TERMÍNY

  • BAKALÁŘSKÉ PROMOCE – 17., 18. a 19. října 2017 (konají se v aule MFF UK, v Profesním domě na Malostranském náměstí č. 25)
  • MAGISTERSKÉ PROMOCE –  24. a 30. října 2017 (konají se ve Velké aule Karolina na Ovocném trhu)
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Říjnové promoce se týkají pouze absolventů z června.

OBECNÉ INFORMACE

 

ROZPIS BAKALÁŘSKÝCH PROMOCÍ (Profesní dům, Malostranské nám. 25)

 

úterý 17. října 2017 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. archeologie, dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku, etnologie, historie, andragogika Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. sociologie, sociologicko-ekonomická studia, informační studia, vědy o umění (dějiny umění, estetika, divadelní věda) Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

 

středa 18. října 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. archivnictví, veřejná správa, románské filologické obory Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

12:00

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. translatologie (i v kombinaci s filologickými obory), čeština pro cizince, český jazyk a literatura Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

13:30

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. pedagogika, psychologie Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

 

čtvrtek 19. října 2017 

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. filozofie, religionistika, různé filologické obory (němčina, jihovýchodo a středoevropská studia, Dálný východ, …), informační studia Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

12:00

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. anglistika-amerikanistika, politologie, sociální práce Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

 

ROZPIS MAGISTERSKÝCH PROMOCÍ (Velká aula Karolina, Ovocný trh)

 

úterý 24. října 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

10:30

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. čeština v komunikaci neslyšících, český jazyk a literatura, čeština pro cizince, informační studia, translatologie, sociální práce PhDr. Pavel  Sitek, Ph.D.

12:00

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. filozofie, religionistika, pedagogika, andragogika, učitelství češtiny doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

13:30

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. archeologie pravěku a středověku, historie, iberoamerikanistika  Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.

 

pondělí 30. října 2017

Čas
Promotor
Obory
Ve funkci děkana

9:00

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. různé filologické (dvoj)obory (angličtina, čeština, fonetika, románské jazyky, Dálný východ, obecná lingvistika…) doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

10:30

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. psychologie, sociologie, vědy o umění, klasická archeologie, egyptologie Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.