Archiv

Bylo zakončeno mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

Setkání se s příspěvky účastnilo jednadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů.

IMG_4127

Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků (Francie, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština.

tribune speeches room microphone

Byl zakončen osmnáctý běh kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu na FF UK

Kurz pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey probíhal na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem z roku 1999, která byla později prodlužována a je každým rokem konkretizována dohodami mezi FF UK a Institutem.

image6

Výstava Felipe Guaman Poma de Ayala: Peruánská Nová kronika a dobrá vláda bude k vidění do půlky července

Výstavu 12. června zahájila velvyslankyně Republiky Peru v ČR J. E. paní Liliana De Olarte de Torres-Muga. Výstava 32 plakátů s ilustracemi rodilého peruánského kronikáře je přístupná ve druhém patře hlavní budovy FF UK. Nová kronika a dobrá vláda je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

20170612IMG_0652

CfP: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Workshop zaměřený na fenomén kláštera v co nejširší, interdisciplinární perspektivě a s ním spjatá témata jako identita, hranice či migrace se uskuteční 25.–26. září 2017. Abstrakty příspěvků je možné zasílat do 26. června 2017.

PowerPoint Presentation

Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá již osmnáctý běh letního kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu

V neděli 11. června začal na půdě Střediska ibero-amerických studií FF UK další ročník kurzu pro studenty mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey (Instituto Tecnológico de Monterrey), jedné z nejprestižnějších soukromých vysokých škol v Latinské Americe.

logo_itesm

Studenti Gymnázia Nad Kavalírkou prožili v podkroví Šporkova paláce indiánské dopoledne

120 studentů sekundy a tercie se 2. května dozvědělo zajímavosti o původních obyvatelích Ameriky a vyzkoušelo si luštění mayských hieroglyfů.

20160502IMG_7975