Archiv

(Vy)nalézat média. Rozhovor s Lorenzem Engellem a Josephem Voglem

HRC: Při příležitosti založení výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií na FF UK budou Lorenz Engell a Joseph Vogl diskutovat s Kateřinou Krtilovou perspektivy reflexe médií. Diskuse se uskuteční 11. dubna v Goethe Institutu.

HRC_web

Byl zveřejněn program ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě proběhne v rámci Týdne diverzity 11.–12. dubna 2017.

clovek

V rámci činnosti HRC proběhne mezinárodní symposium spojené s výstavou Bezedno – Vilém Flusser a umění

Sympozium se uskuteční 7.–8. dubna 2017. Zaměří se na otázku kritické reflexe kultury, kterou určují nové (počítačové) technologie, ale také staré kulturní techniky písma, zobrazování či počítání formující vědění a vnímání.

HRC_web

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci.

voice

6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Oddělením portugalistiky ÚRS FF UK a Institutem strategických regionů pořádá dne 17. února své 6. kolokvium. Program zahájí panelová diskuse Portugalština: úhly pohledu.

issr

V rámci činnosti HRC FF UK avizujeme dvě připravované konference Kreativní laboratoře

Kreativní laboratoř v roce 2017 připravuje konferenci Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře (22.–23. května) a La rhétorique de la vie affective: susciter, comprendre et nommer les émotions (podzim).

voice

Brasil 2017: setkání českých brazilianistů

CfP: Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy je vyhlášena výzva k účasti na semináři.

loga_webFF

Činnost Kreativní laboratoře zahájila mezioborová konference

Ustavující konference Kreativní laboratoře, jednoho z vědeckých center fakulty, se soustředila na základní formy a problémy diskontinuity ve zkušenosti.

voice

Zahájení činnosti univerzitního centra ISSR (Institut pro studium strategických regionů)

Zahájení činnosti univerzitního centra ISSR (Institut pro studium strategických regionů) se bude konat ve středu 23. listopadu 2016 od 15 h v předsálí Vlasteneckého sálu Rektorátu Univerzity Karlovy (Ovocný trh 5, Praha 1).

issr

Proběhne ustavující mezioborová konference Kreativní laboratoře: Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti. Abstrakty přednášek je možné poslat do konce září

Konference se chce soustředit na základní formy a problémy diskontinuity ve zkušenosti, ať již mezi vědou a uměním, tak ve vědách samých. V případě zájmu o přednesení příspěvku je nutné zaslat abstrakt do 30. 9. 2016.

voice