VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 15. 2. 2017 – Katedra středoevropských studií

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent se zaměřením polská lingvistika, příp. i literatura, a výuka praktického polského jazyka. Přihlášky je nutno podat do 31. 3. 2017.

web_pultik v_2_cz_1_kses

Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Výběrové řízení na pozici rozpočtáře

FF UK hledá do ekonomického oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici rozpočtář. Přihlášky je nutno podat do 28. 2. 2017.

web_volna_zidle_fin_v2

Výběrové řízení na specialistu IT

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici specialista IT. Přihlášky je nutno podat do 28. 2. 2017.

web_volna_zidle_fin_v2

Výběrové řízení na fotografa na ČEgÚ

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici fotograf. Přihlášky je nutno podat do 28. 2. 2017.

web_volna_zidle_fin_v2

Opatření děkana č. 2/2017 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2017

Opatření děkana č. 2/2017 Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby a na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2017

Výběrové řízení Vedoucí ekonomického oddělení

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá vhodné uchazeče na volné místo na Ekonomickém oddělením Vedoucí ekonomického oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř desíti tisíci studenty a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR. Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy […]

web_volna_zidle_fin_v2 (002)

Veřejná zakázka: Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Znak FF UK bude základem jednotného vizuálního stylu FF UK, který zpřehlední komunikaci uvnitř i vně FF UK. Nejzazší termín doručení návrhu je 20. 2. 2017 do 12:00.

budova_small

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2017 – Ústav translatologie

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Přihlášky je nutno podat do 13. 2. 2017.

web_pultik v_2_cz_1_utrl

Opatření děkana č. 1/2017 Plán inventarizací na rok 2017 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 1/2017 Plán inventarizací na rok 2017 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy