VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

Informace k volbě kandidáta na funkci rektora.

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2017 – Ústav germánských studií

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent se zaměřením na novější německou literaturu a literární teorii. Přihlášky je nutno podat do 17. 5. 2017.

ustav_germanskych_studii

Výběrové řízení ze dne 6. 4. 2017 – Jazykové centrum

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor / lektorka se zaměřením na francouzský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 15. 5. 2017.

Jazykove_centrum

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2017 – Ústav filosofie a religionistiky

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent se zaměřením na antickou filosofii a jednu další oblast filosofie. Přihlášky je nutno podat do 5. 5. 2017.

Ustav_filosofie_a_religionistiky

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 4/2017 Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

Výběrové řízení – Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

Ústav filosofie a religionistiky FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka. Přihlášky je nutno podat do 31. 3. 2017.

web_volna_zidle_fin_v2_tajemnik_fakulty

Výzva k zápisu po uplynutí povoleného přerušení studia

Vyzýváme k zápisu do studia ty studenty, kterým 28. února 2017 uplynula doba povoleného přerušení studia a kteří se nezapsali. Jde o studenty z uvedeného seznamu.

Rozhodnutí vyhlašovatele o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu

Soutěž o návrh nového znaku FF UK: Hodnotící komise se na svém zasedání jednomyslně usnesla, že předložené soutěžní návrhy nesplňují představu zadavatele po estetické a funkční stránce.

budova