Uchazeč

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018.

Dodatečné přijímací řízení 2017-18

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin v pátek 28. 4. 2017

V pátek 28. dubna budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení: 9:00–12:00; 14:00 –16:00.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Od pondělí 24. 4.  je možné podávat žádosti o náhradní termíny přijímacích zkoušek. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den konání zkoušky. V informačním systému se v případě […]

Přijímací řízení na bakalářský mezifakultní dvouobor Geologie – Klasická archeologie

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2017.

pl.-2.1.jpg

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin ve dnech 22.–28. 12. 2016

V období od 22. do 28. února budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení. ST 22.2.      10:00 –12:00; 14:00–17:30 ČT 23.2.      10:00 –12:00; 14:00–16:00 PÁ 24.2.      9:00–12:00; 14:00 –15:00 PO 27.2.     14:00–17:30 ÚT 28.2.      9:00–12:00; 14:00–17:30

Záznam prezentací ze Dne otevřených dveří Filozofické fakulty UK

Byly zveřejněny nahrávky prezentací vybraných oborů a informací o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018, které zazněly v rámci Dne otevřených dveří FF UK 14. ledna 2017.

Přípravný kurz Spolku studentů historie

Přípravné kurzy pořádané Spolkem studentů historie FF UK jsou jedinečným projektem. Přípravu na přijímací řízení organizují samotní studenti Filozofické fakulty UK, kteří jím sami prošli.

ffabula-color-ssh

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin ve dnech 23.–30. 12. 2016

Ve dnech 23.–30. 12. 2016 budou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.

Den otevřených dveří FF UK 2017

V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, představení produkce Vydavatelství FF UK, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin dne 30. 8. 2016

Dne 30. 8. 2016 jsou zrušeny úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.