Aktuality

bone5

Diskusní setkání s prof. Bonem a prof. Hilským vzbudilo velký zájem účastníků

2.10.2017

Setkání na téma Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky organizovalo Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK 25. září. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry v debatě analyzovaly politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře.

IMG_5061

Bylo podepsáno memorandum o Centru katalánských studií Karla Velikého

29.9.2017

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová 25. září 2017 podepsala se zástupci andorrské vlády memorandum o Centru katalánských studií, které umožňuje rozšíření nabídky kurzů a aktivit týkající se katalánského jazyka, andorrské kultury aj. v rámci Ústavu románských studií FF UK.

21949788_1571342076242836_8806806908734187259_o

Meetplace Univerzity Karlovy: Studentská unie UK a Studentská Hybernská zvou na akce u příležitosti zahájení akademického roku

29.9.2017

Ve čtvrtek 12. října bude v Kampusu Hybernská (Hybernská 4) od 11 hodin probíhat studentský jarmark. Večer bude program pokračovat ve Studentském klubu Celetná, kde se uskuteční debata na téma financování českého vysokého školství. Následovat bude několik koncertů a DJ.

FF UK_130x90

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018

27.9.2017

Nový akademický rok 2017/2018 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 9:00 ve Velké aule FF UK.

OA-na-ústav-pro-dějiny-umění-UPR

Výběrové řízení ze dne 14. 9. 2017 - Ústav pro dějiny umění

27.9.2017

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Umění od roku 1945 do současnosti. Přihlášky je nutno podat do 31. 10. 2017.

kontaktujte_nas_2500_500

Změna ve vedení Jazykového centra FF UK – vyjádření děkanky

26.9.2017

Dosavadní ředitelka Jazykového centra FF UK, dr. Libuše Drnková, odchází ke konci září 2017 ze své funkce a v řádném nominačním procesu podle opatření děkana č. 16/2006 se o uvolněnou funkci ředitelky ucházely dvě pracovnice Jazykového centra.

Dido a Aeneas (fotoarchiv Severoceskeho divadla)

Expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov v létě oživily výtvarné dílny, na podzim se chystá barokní opera

20.9.2017

U příležitosti zpřístupnění nové stálé expozice Okouzleni antikou proběhne 23. září představení opery Henryho Purcella Dido a Aeneas.

logotgm

Na přípravě výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu, největší historické výstavě NM v roce 2017, spolupracovali studenti historie

19.9.2017

Národní muzeum otevřelo 14. září 2017, 80 let od smrti T. G. Masaryka, výstavu Fenomén Masaryk. V Nové budově NM se představuje jedna z největších osobností našich dějin. Vedle spolupráce muzea s akademickými institucemi se na projektu podíleli i studenti historie FF UK.

177

Byla vydána kniha Počátky populární kultury v Českých zemích

19.9.2017

Publikace Jakuba Machka je výstupem postdoktorandského grantu GA ČR vedeného na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

cefres-logo-cnrs-maedi

Studenti FF UK se mohou zapojit do stáží v CEFRESu

19.9.2017

Studentům magisterských a doktorských programů na FF UK s dobrou úrovní francouzského jazyka nabízí CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) 1–3 měsíční stáže, za které získávají ECTS kredity. Uzávěrka přihlášek pro zimní semestr 17/18 je 1. 10. 2017.