Navazující magisterské obory 2017/2018

Kontakt

Dodatečné přijímačky

Přihláška ke studiu

Přihlášku k dodatečnému přijímacímu řízení (Bc. a Mgr.) pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 8. 2017.

Žádost o náhradní termín

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

magistr

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2017.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

U oborů, které patří do kategorie výlučný dvouobor, může být přijat ke studiu jen uchazeč, který se přihlásí a následně je přijat ještě alespoň na jeden kombinovatelný obor.

Vzhledem k nedávným změnám studijních pravidel, které souvisejí s novelizací vysokoškolského zákona a vztahují se již na dodatečné přijímací řízení 2017/18, nelze rozšířit stávající jednooborové studium na dvouoborové.

Maximální počet přijímaných (MPP) pro dodatečné přijímací řízení je pro jednotlivé obory uveden v následující tabulce a v informačním systému jej najdete v rubrice Charakteristika oboru. MPP, který je v informačním systému u jednotlivých oborů uveden v záhlaví, platí pro běžné přijímací řízení (květen-červen).

Lhůta pro podávání přihlášek: do 28. 8. 2017.
Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

Dodatečné přijímací řízení (září 2017)

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia MPP Katedra/ústav
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční 10 Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční 7 Ústav pro dějiny umění
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa 1-Fach-Masterstudium prezenční 2 Ústav germánských studií
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční 4 Katedra estetiky
Historie – české dějiny v evropském kontextu 1 i 2oborové studium prezenční 10 Ústav českých dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční 4 Ústav hudební vědy
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční 15 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Latinská medievistika 1 i 2oborové studium prezenční 10 Ústav řeckých a latinských studií
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční 10 Ústav řeckých a latinských studií
Logika pouze 1oborové studium prezenční 10 Katedra logiky
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční 15 Ústav germánských studií – informace pro uchazeče
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční 10 Ústav řeckých a latinských studií
Politické teorie 1 i 2oborové studium prezenční 10 Ústav politologie
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční 10 Ústav řeckých a latinských studií
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční 15 stránky pro uchazeče, stránky katedry
Středoevropská studia pouze 1oborové studium prezenční 10 Katedra středoevropských studií

 

Běžné přijímací řízení (květen-červen 2017)

Lhůta pro podávání přihlášek k běžnému přijímacímu řízení uplynula 30. 3. 2017.

Obory otevírané v češtině

Obory otevírané v cizích jazycích najdete na konci seznamu.

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Studijní program Katedra/ústav
Andragogika a personální řízení 1 i 2oborové studium prezenční Pedagogika Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku pouze 1oborové studium prezenční Historické vědy Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické 1 i 2oborové studium prezenční Historické vědy Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické pouze 1oborové studium kombinovaná Historické vědy Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky
Český jazyk – specializační studium 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1 i 2oborové studium prezenční Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra divadelní vědy
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra estetiky
Filmová studia 1 i 2oborové studium prezenční Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra filmových studií
Filozofie 1 i 2oborové studium prezenční Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Finská filologie pouze 2oborové studium prezenční Filologie Ústav germánských studií, Oddělení finských studií
Fonetika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Fonetický ústav
Francouzská filologie 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav románských studií
Hebraistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav Blízkého východu a Afriky
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu 1 i 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav českých dějin
Historie – hospodářské a sociální dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav světových dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky pouze 1oborové studium prezenční Historické vědy Středisko ibero-amerických studií
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční Informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium kombinovaná Informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav románských studií
Japonská studia 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie 1 i 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav české literatury a komparatistiky
Koreanistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav Dálného východu
Latinská medievistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Logika pouze 1oborové studium prezenční Logika Katedra logiky
Lusobrazilská studia 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav jižní a centrální Asie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav germánských studií – informace pro uchazeče
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika pouze 2oborové studium prezenční Filologie Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium prezenční Pedagogika Katedra pedagogiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium kombinovaná Pedagogika Katedra pedagogiky
Překladatelství: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Politické teorie 1 i 2oborové studium prezenční Politologie Ústav politologie
Překladatelství: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Psychologie pouze 1oborové studium prezenční Psychologie Katedra psychologie
Religionistika 1 i 2oborové studium prezenční Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční Filologie Ústav východoevropských studií
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie pouze 1oborové studium prezenční Filologie Ústav Dálného východu
Skandinavistika 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Sociální pedagogika pouze 1oborové studium prezenční Pedagogika Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika pouze 1oborové studium kombinovaná Pedagogika Katedra pedagogiky
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční Sociologie stránky pro uchazeče, stránky katedry
Středoevropská studia pouze 1oborové studium prezenční Filologie Katedra středoevropských studií
Studia nových médií 1 i 2oborové studium prezenční Informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií, samostatná specializovaná HTML5 aplikace pro uchazeče a uchazečky o studium na oboru Studia nových médií
Tlumočnictví: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Překladatelství a tlumočnictví Ústav translatologie
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 1 i 2oborové studium prezenční Učitelství pro střední školy Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky
Učitelství češtiny jako cizího jazyka 1 i 2oborové studium prezenční Učitelství pro střední školy Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy pouze 2oborové studium prezenční Učitelství pro střední školy Ústav řeckých a latinských studií
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Filologie Ústav východoevropských studií
Židovská studia pouze 2oborové studium prezenční Historické vědy Ústav Blízkého východu a Afriky

Obory otevírané v cizích jazycích

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Studijní program Katedra/ústav
English Language and Linguistics single or double honours; may be combined with any other subject to which the double-honours NMgr. programme also applies prezenční Filologie Department of English Language and ELT Methodology
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa 1-Fach-Masterstudium prezenční Filologie Ústav germánských studií