Bakalářské obory 2018/2019

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra andragogiky a personálního řízení
Angličtina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Anglistika-amerikanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a PVH pouze 1oborové studium prezenční Katedra PVH a archivního studia
Archivnictví a PVH pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra PVH a archivního studia
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dánská studia pouze 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Dějiny a kultura islámských zemí pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1 i 2oborové studium prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra estetiky
Etnologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav etnologie
Filmová studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra filmových studií
Filozofie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika pouze 2oborové studium prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Francouzština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Historie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hudební vědy
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Indonesistika pouze 1oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Íránistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Italianistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Japonská studia pouze 1oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Koreanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch pouze 1oborové studium prezenční Ústav translatologie
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Němčina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium kombinovaná Katedra pedagogiky
Politologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav politologie
Portugalistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Psychologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra psychologie
Religionistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií
Ruština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociální práce
Sociologicko-ekonomická studia pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Španělština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tibetanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Veřejná správa a spisová služba pouze 1oborové studium prezenční Katedra PVH a archivního studia, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií