Bakalářské obory 2017/2018

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Přihláška ke studiu

Přihlášku pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 2. 2017 (bakalářské studium), 31. 3. 2017 (navazující magisterské studium) a 30. 4. 2017 (doktorské studium)

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Přípravné kurzy Katedra/ústav
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium prezenční ano Katedra andragogiky a personálního řízení
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium kombinovaná ano Katedra andragogiky a personálního řízení
Angličtina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Anglistika – amerikanistika 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku pouze 1oborové studium prezenční ne Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické pouze 1oborové studium prezenční ne Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické pouze 1oborové studium kombinovaná ne Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky
Čeština v komunikaci neslyšících 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny a kultura islámských zemí pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav Blízkého východu a Afriky
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční ne Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1 i 2oborové studium prezenční ano Katedra divadelní vědy
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční ne Katedra estetiky
Etnologie se specializací vietnamistika pouze 1oborové studium prezenční ne Ústav Dálného východu
Filmová studia 1 i 2oborové studium prezenční ano Katedra filmových studií
Filozofie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav filosofie a religionistiky
Finská studia pouze 2oborové studium prezenční ne Oddělení finských studií, Ústav germánských studií
Fonetika pouze 2oborové studium prezenční ne Fonetický ústav
Francouzská filologie 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav románských studií
Francouzština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Hebraistika pouze 1oborové studium prezenční ano Ústav Blízkého východu a Afriky
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav románských studií
Historie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav světových dějin
Historie – evropská studia 1 i 2oborové prezenční ne Ústav světových dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav hudební vědy
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční ano Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium kombinovaná ano Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav románských studií
Japonská studia pouze 1oborové studium prezenční ne Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční ne Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav pro klasickou archeologii
Koreanistika 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav Dálného východu
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav řeckých a latinských studií
Logika 1 i 2oborové studium prezenční ne Katedra logiky
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch pouze 1oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Němčina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav germánských studií, stránky věnované přijímacímu řízení a přípravnému kurzu
Nizozemský jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav germánských studií
Norská studia pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav řeckých a latinských studií, Novořecká agora
Obecná lingvistika pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium prezenční ano Katedra pedagogiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium kombinovaná ano Katedra pedagogiky
Politologie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav politologie
Portugalistika 1 i 2oborové studium prezenční ano Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky
Psychologie pouze 1oborové studium prezenční ano Katedra psychologie
Religionistika 1 i 2oborové studium prezenční ne Stránky pro uchazeče, Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční ne Ústav východoevropských studií
Ruština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav Dálného východu
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční ano Katedra sociální práce
Sociologicko-ekonomická studia pouze 1oborové studium prezenční ano stránky pro uchazeče, stránky katedry
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční ano stránky pro uchazeče, stránky katedry
Srovnávací jazykověda pouze 2oborové studium prezenční ne Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční ne Katedra středoevropských studií
Španělština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav translatologie
Turkologie pouze 2oborové studium prezenční ano Ústav Blízkého východu a Afriky
Veřejná správa a spisová služba pouze 1oborové studium prezenční ne Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční ne Ústav východoevropských studií