Žádost o náhradní termín

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Příjem žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky k bakalářskému a magisterskému studiu v ak. roce 2017/2018 byl ukončen.