Doktorské studium

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Dodatečné přijímačky

Přihláška ke studiu

Přihlášku k dodatečnému přijímacímu řízení (Bc. a Mgr.) pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 8. 2017.

Žádost o náhradní termín

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Na Filozofické fakultě UK je v současné době možné postgraduálně studovat více než čtyři desítky oborů, některé z nich i v cizích jazycích.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeč musí vypracovat projekt budoucí disertační práce a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Přijetí je omezeno také kapacitou oboru.

Přihlášky je možné podávat od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017.

Seznam oborů otevíraných v ak. r. 2017/2018

Seznam oborů otevíraných v ak. r. 2017/2018

Seznam školitelů doktorského studia 2017/18

Základní dokumenty k přijímacímu řízení

Obecné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (doktorské studium)

Požadavky přijímacích zkoušek doktorských oborů pro ak. rok 2017/2018 (akreditované v češtině)

Požadavky přijímacích zkoušek doktorských oborů pro ak. rok 2017/2018 (akreditované v AJ, FJ a RJ)

Admission procedure specification – PhD programmes

Procédure d’admission – Études doctorales

Условия приёма (PhD)

Informace o doktorském studiu

Doktorskému studiu se věnuje Oddělení vědy FF UK, zde najdete bližší informace a kontakty.

ARCHIV