Den otevřených dveří

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Přihláška ke studiu

(Přihlášku pro akad. rok 2017/2018 bude možné podat od 1. 11. 2016.)

Den otevřených dveří se bude konat v sobotu 10. 1. 2015 na hlavní budově Filozofické fakulty – nám. J. Palacha 2, Praha 1.

Harmonogram Dne otevřených dveří FF UK