Průběh přijímacího řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Přihláška ke studiu

Přihlášku pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 2. 2017 (bakalářské studium), 31. 3. 2017 (navazující magisterské studium) a 30. 4. 2017 (doktorské studium)

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Obecné informace o přijímacím řízení

Další důležité odkazy

Přehled nejdůležitějších termínů

  • 1. 11. 2016 – spuštění elektronické přihlášky pro bakalářské a magisterské studium a zveřejnění obecných a oborových podmínek přijímaček pro rok 2017/18
  • 1. 1. 2017 – spuštění elektronické přihlášky a oborových podmínek pro doktorské studium
  • 14. 1. 2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • 28. 2. 2017 – poslední den na podání přihlášky do bakalářského studia
  • 31. 3. 2017 – poslední den na podání přihlášky do magisterského studia