Jak se připravit na přijímací řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Dodatečné přijímačky

Přihláška ke studiu

Přihlášku k dodatečnému přijímacímu řízení (Bc. a Mgr.) pro akad. rok 2017/2018 je možné podávat do 28. 8. 2017.

Žádost o náhradní termín

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Kde získat informace

Navštivte Den otevřených dveří. Budete se moci na cokoli zeptat a uděláte si představu o oboru, vyučujících i prostředí. Zástupce fakulty potkáte také na Informačním dni UK nebo veletrzích Gaudeamus.

Od 1. 11. si zjistěte konkrétní podobu přijímací zkoušky na webu fakulty v seznamu otevíraných oborů. Některé zkoušky jsou založené na písemných testech, jiné na ústních pohovorech, někde preferují kombinaci.

Prozkoumejte fakultní web. Najdete na něm řadu informací o oborech, vyučujících, formě přijímacích zkoušek a mnoho dalšího.

Podívejte se na webové stránky katedry nebo ústavu, jehož obor chcete studovat. Ve většině případů zde najdete seznam doporučené literatury a vzorové testy.

Nebojte se zeptat. Na webu fakulty jsou k nalezení kontakty na Studijní oddělení, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů i jednotlivé katedry a ústavy. Ti všichni ochotně poskytnou potřebné informace.

Sledujte facebookovou stránku pro uchazeče Mirim.na.FFUK. Najdete na ní důležité informace o přijímacím řízení i aktuálním dění na fakultě.

Přípravné kurzy

Některé katedry a ústavy nabízejí také přípravné kurzy, které jsou sestaveny tak, aby vám poskytly základní přehled o studovaném předmětu, připravily vás na přijímací zkoušky a doporučily základní literaturu.

O tom, jestli se v rámci daného oboru přípravné kurzy konají, se dozvíte v seznamu otevíraných oboru a podrobnosti najdete vždy na webu příslušné katedry či ústavu.

Některé přípravné kurzy jsou nabízeny v rámci programu Celoživotního vzdělávání – jejich nabídku naleznete zde.

Vzorové testy

Součástí přijímacího řízení může být test obecných studijních předpokladů nebo oborový test.

Oborové testy najdete na webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů.