Knihovna

Středisko vědeckých informací

Zajišťuje

 • Majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů FF UK
 • Metodickou podporu dílčích oborových knihoven FF UK
 • Jmennou a věcnou katalogizaci
 • Správu automatizovaného knihovního systému Aleph500
 • Správu seriálů
 • Správu elektronických informačních zdrojů
 • Sběr dat publikační činnosti FF UK
 • Podporu vědy a výzkumu na FF UK

 

Úřední hodiny

Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00
Středa 14:00 – 17:00
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 12:00

 

 

 

 

 

Pracovníci SVI

Pracoviště nám. Jana Palacha 2, místnost č. S124

Bc. Martin Bartoš martin.bartos@ff.cuni.cz tel.: 221 619 384

 • podpora pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI), Open Access
 • e-learning
 • úřední hodiny: Út 9:00-12:00  Čt 13:00-15:00

Mgr. Stanislava Eisnerová Stanislava.eisnerova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 283

 • jmenná a věcná katalogizace
 • revize fondů

Kristýna Rolincová kristyna.rolincova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 270

 • meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
 • správa seriálů

Bc. Marika Sztefková marika.sztefkova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 248

 • jmenná a věcná katalogizace

Václav Trunec vaclav.trunec@ff.cuni.cz tel.: 221 619 302

 • správa elektronických informačních zdrojů (EIZ)
 • informační vzdělávání
 • úřední hodiny: St 14:00-17:00  Čt 14:00-16:00

Mgr. Monika Vašatová monika.vasatova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 394

 • jmenná a věcná katalogizace
 • metodické řízení příručních knihoven
 • koordinace zpracování závěrečných prací

PhDr. Helena Dewetterová  helena.dewetterova@ff.cuni.cz tel.: 221 619 240

 • služba Ptejte se knihovny, konzultace knihovnám
Pracoviště Celetná 20, místnost č. 305

Iva Kalendovská iva.kalendovska@ff.cuni.cz tel.: 221 619 689

 • fakultní správce OBD
 • RIV, RUV
 • správa webu

Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D. marek.rychtarik@ff.cuni.cz tel.: 221 619 689

 • jmenná a věcná katalogizace

Pavlína Vejmelková pavlina.vejmelkova@ff.cuni.cz

 • správa knihovního systému Aleph