Knihovna

Středisko vědeckých informací

Zajišťuje

  • Majetko-právní evidenci knihovních fondů a informačních zdrojů FF UK
  • Metodickou podporu dílčích oborových knihoven FF UK
  • Jmennou a věcnou katalogizaci
  • Správu automatizovaného knihovního systému Aleph500
  • Správu seriálů
  • Správu elektronických informačních zdrojů
  • Sběr dat publikační činnosti FF UK
  • Podporu vědy a výzkumu na FF UK

Úřední hodiny

Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 12:00
Středa 14:00 – 17:00
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 12:00

 

 

 

 

 


Pracovníci SVI

Pracoviště nám. Jana Palacha 2, místnost č. S124
face6

Bc. Martin

Bartoš

klic    Podpora pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI)

klic    Open Access; e-Learning

mail   martin.bartos@ff.cuni.cz

phone    221 619 384

hodiny   Út 9:00 – 12:00; Čt 13:00 – 15:00

face3

Mgr. Stanislava

Eisnerová

klic    Jmenná a věcná katalogizace; revize fondů

mail   stanislava.eisnerova@ff.cuni.cz

phone    221 619 270

gen2

Kristýna

Rolincová

klic    Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služba

mail   kristyna.rolincova@ff.cuni.cz

phone    221 619 270

Bc. Marika

Sztefková

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail   marika. sztefkova@ff.cuni.cz

phone    221 619 248

Václav

Trunec

klic    Správa elektronických informačních zdrojů (EIZ)

klic    Informační vzdělávání

mail   vaclav.trunec@ff.cuni.cz

phone    221 619 302

hodiny   St 14:00 – 17:00; Čt 14:00 – 16:00

face4

Mgr. Monika

Vašatová

klic    Jmenná a věcná katalogizace

klic    Metodické řízení příručních knihoven

klic    Koordinace zpracování VŠKP

mail   monika.vasatova@ff.cuni.cz

phone    221 619 394

gen6

PhDr. Helena

Dewetterová

klic    Služba Ptejte se knihovny, konzultace knihovnám

mail   helena.dewetterova@ff.cuni.cz

phone    221 619 240


Pracoviště Celetná 20, místnost č. 305
gen3

Iva

Kalendovská

klic    Fakultní správce OBD; RIV; RUV

mail   iva.kalendovska@ff.cuni.cz

phone   221 619 689

gen7

Mgr. Marek

Rychtařík, Ph.D.

klic    Jmenná a věcná katalogizace

mail   marek.rychtarik@ff.cuni.cz

phone   221 619 689

face5

Pavlína

Vejmelková

klic    Správa knihovního systému Aleph

mail   pavlina.vejmelkova@ff.cuni.cz