Acta Universitatis Carolinae (AUC)

Acta Universtitatis Carolinae

Časopisy AUC vycházejí péčí univerzitního nakladatelství Karolinum na jednotlivých fakultách UK a pokrývají širokou škálu zde pěstovaných oborů. Tradice některých z nich sahá až do 19. století, na druhé straně vznikají i časopisy nové, reagující na aktuální potřeby univerzity. Nakladatelství Karolinum se v rámci přípravy AUC k vydání zajišťuje především redakční zpracování (textové i grafické) a tisk, přičemž obojímu je věnována nadstandardní péče. AUC jsou důležitým zdrojem informací o současném stavu vědeckého bádání ve většině oborů UK. Jednotlivé řady mají různou periodicitu a mají buď formu sborníku příspěvků či monografických studií. Důraz je vždy kladen na původní práce a nezávislé recenzní řízení. Články vycházejí ve světových jazycích či obsahují cizojazyčné abstrakty. Díky rozsáhlé meziknihovní výměně jsou AUC důležitým pojítkem se světovou akademickou obcí. AUC na stránkách nakladatelství Karolinum