Fakulta

Dvacáté století / The Twentieth Century

Časopis, vydávaný od roku 2004 (původně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do dalších příbuzných oborů, například do politologie). Součástí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracovních seminářů, tematicky zaměřených na české a především světové a obecné dějiny 20. století; totéž platí o recenzích prací domácích i zahraničních historiků.

ISSN 1803-750X (tištěná verze)

ISSN 2336-6656 (on-line)

vychází 2x ročně

Domovské stránky časopisu: http://usd.ff.cuni.cz/Dvacate_stoleti_The_Twentieth_Century

Objednávky a předplatné:books@ff.cuni.cz

Přehled vydaných čísel:

2014/1

2013/2

2013/1

2012/2

2012/1

2011/2

2011/1

2010/2

2010/1

2009/2

2009/1

 Databáze:

 

cejsh (1)

Dvacáté století 2014/1

XX.stol201401_web Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014

ISSN 1803-750X

172 s., česky

200,- Kč

*

XX.stoleti201401_obsah-contents

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,- 

Koupit v e-shopu (pdf) 45,- / 43,- 

Dvacáté století 2013/2

XXstol201302_web Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013

ISSN 1803-750X

194 s., anglicky

200,- Kč

*

XX.stoleti201302_obsah

*

Koupit v e-shopu 180,- /170,-

Koupit v e-shopu (pdf) 45,- / 43,- 

Dvacáté století 2013/1

XX.stoleti201301_web Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013

ISSN 1803-750X

201 s., anglicky

200,- Kč

*

XX.stoleti201301_obsah

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

Koupit v e-shopu (pdf) 45,- / 43,- 

Dvacáté století 2012/2

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISSN 1803-750X

200 s., anglicky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Obsah

Studies

The Peerage of Tudor Ireland in Modern Historiography (1945–present) (Gerald Power)

Rethinking the Political Economy of Americanization. The Beginning of a Historical Critique (Frank Gerits)

Ten Years from the History of Fiume, 1914–1924 (László Gulyás – Lóránt Bali)

Oswald Mosley’s Concept of a United Europe. A Contribution to the Study of Pan-European Nationalism (Jakub Drábik)

“Red Lights” in “Red Country“. Sex Workers in Post-socialist China (Denisa Hilbertová)

Survival Strategies of Soviet Citizens during the Stalinist Era (Jan Adamec)

Making of the Communist Welfare State in Czechoslovakia (Jakub Rákosník)

The Truman Administration and Anti-Communist Propaganda at the Beginning of the Cold War: Main Characteristic and Phenomena (Daniel Srch)

The Brussels Crisis (January 1963). British Press and the French Veto of the First British Application to the EEC (Lukáš Nevrkla)

Articles

Pseudo-Gothic No More. The Haunted Campus in The Lecturer’s Tale by James Hynes (Lenka Pánková)

Portuguese Opposition and Humberto Delgado in Prague (Pavel Szobi)

“I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!” Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911) (Pavel Horák)

The Reception of the Locarno Conference in the Czechoslovak Press (Lukáš Novotný – Hana Peštová)

Reviews

Riina Kullaa, Non-Alignment and its Origins in Cold War Europe: Yugoslavia, Finland and the Soviet Challenge (Pavol Jakubec)

Marian Manák, Európská poradná komisi a diplomacia USA v rokoch 1943–1945 (Lukáš Nevrkla)

David S. Foglesong, The American Mission on the ‘Evil Empire’ (Daniel Srch)

Dvacáté století 2012/1

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012

ISSN 1803-750X

220 s., česky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Obsah

Editorial

Nad sedmým číslem časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century / Martin Kovář

Studie I

„Vzhůru na Východ!“ K ekonomickým vztahům habsburské monarchie s Japonskem před první světovou válkou (1900–1914) / Aleš Skřivan st.

Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou v závěru studené války / Jakub Doležal

„Kde se nachází Che?“ Tajný pobyt Che Guevary v Československu / Michal Zourek

Studie II

Novou cestou. Kosovo ve druhé polovině roku 1966 / Jan Pelikán

Rozpad, válka a diplomacie. Ruská (sovětská) zahraniční politika v první fázi konfliktu v zemích bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (1991–1995) / Stanislav Tumis

„Bratrská pomoc“ Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize (červenec-prosinec 1980) / Matěj Bílý

Rozhovor

Návrat do Londýna je návratem domů, návratem ke kořenům. Rozhovor Jaromíra Soukupa s Martinem Kovářem (nejen) o olympijských hrách v Londýně

Jubileum

Robert Kvaček – „Jeden český osud“. Profesor Robert Kvaček se dožívá osmdesáti let / Martin Kovář

Recenze & Zprávy

Kniha Prvite učiteli na makedonski jazyk aneb Malé zamyšlení nad vývojem a aktuálním stavem makedonské historiografie / Eliška Mlynáriková

Dvacátý celostátní sjezd studentů historie v Polsku / Jan Koura

Doktorandská konference “The Czechs, Slovaks and the English-Speaking World in the 19th and 20th Century” / Jan Koura

Přednáška profesora Güntera J. Bischofa na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze / Jan Koura

 

Dvacáté století / The Twentieth Century 2011/2

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

ISSN 1803-750X

210 s., anglicky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Content

Editorial

Over the sixth issue of the journal The Twentieth Century – Dvacaté století / Martin Kovář

Studies

The Emergency. Ireland and the Second World War / Kathleen Geaney

No Revolution without Approval. U.S. Policy toward Cuba at the Beginning of the Castro Era / Jaroslav Fiala

Flats in Vienna and Budapest at the Turn of the Century: Quantitative and Qualitative Changes (18901910) / Monika Pilkhoffer

The United States and the European Integration. The Position of Obama’s Administration towards the New Institutional Frameworkof the Common Foreign and Security Policy of the European Union / Kryštof Kruliš

Jackson and Plinio: Spiritual Basis of Integralist State in Brazil / Aleš Vrbata

The Contribution to the Study of Attitudes of the Dominions to the Institutional and Constitutional Questions within the British Empire in the 1920s / Jaroslav Valkoun

Articles

Udayan Prasad’s My Son the Fanatic: On the Death of Multiculturalism? / Lenka Pánkova

The 1941 February Strike in Amsterdam / Sylva Sklenářová

Great Britain in the Eyes of German Prisoners during the Second World War / Pavel Vodička

From Modernity to Post-Modernity? Protestant and Catholic Conceptions of Culture in the Second Half of the Twentieth and at the Beginning of the Twenty-First Centuries / Hanna Martysevich

Reviews and Reports

Reviews

Cannadine, David, Ornamentalism. How the British saw their Empire / Petr Beránek

New History of Slovakia published by Cambridge University Press / Ivan Jakubec

Amersfoort, Herman – Klinkert, Wim (eds.), Small Powers in the Age of Total War, 1900-1940 / Pavol Jakubec

Browning, Christopher, Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis. A Case Study of Finland / Pavol Jakubec

Livingstone, Grace, Zadní dvorek Ameriky. USA a Latinská Amerika od Monroeovy Doktríny po válku s terorem / Jan Koura

Humphries, Reynold, Hollywood’s Blacklists, A Political and Cultural History / Daniel Srch

Bílek, Jan – Kokešová, Helena – Quagliatová, Vlasta (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek / Libor Tomáš

Růžová, Jiřina, The Scribe of the Place of Truth – The Life of the Egyptologist Jaroslav Černy / Libor Tomáš

Hyam, Ronald, Understanding the British Empire / Jaroslav Valkoun

Turner, Alwyn W., Rejoice! Rejoice!: Britain in the 1980s / Jaroslav Valkoun

Šimková, Dagmar, We used to be there too / Hana Veselá

Reports

The Second Spanish – Czech Cinema Conference in Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante

„Anglie, jaka je…“ Obraz ostrovního státu nejen z kontinentalní perspektivy 19. a 20. století (Inside England…” – The Reflection of the Island State not only from the Continental Perspective in the 19th and 20th Centuries) / Daniel Srch

Endless Cup of Coke. My Impressions from the U.S.A. / Daniel Srch

 

Dvacáté století / The Twentieth Century 2011/1

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011

ISSN 1803-750X

228 s., česky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Studie I

Spolupráce tajných služeb Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce (1959–1962) / Hana Bortlová

K „osobni vládě“ posledního německého císaře Viléma II. / František Stellner

Japonský hospodářský zázrak. K vývoji japonské ekonomiky od 70. let 19. století do konce 80. let 20. Století / Zuzana Stuchlíková

Velka Británie a cesta k Rýnskému garančnímu paktu / Lukáš Novotný

Raný izraelsko-palestinský konflikt ve filmu. Dvě období „heroismu“ v izraelské kinematografii / Lukáš Šlehofer

Studie II

Kosovo před brionským plenem. Příspěvek k dějinám jugoslavské federace / Jan Pelikán

K politickému vývoji Albánie v letech 1990–1999 / Tomáš Chrobák

Počátky pokusu o reformu Varšavské smlouvy v šedesátých letech 20. století / Matěj Bílý

Rozhovor

S Robertem Kvačkem hlavně, ale nejen o sportu / Martin Kovář

Recenze & Zprávy

Horník, Jan, Proč Holocaust – Hitlerova vědecká mesianistická vražda, Rybka Publishers, Praha 2009 / Samuel Beneš

Koukolík, František, Mocenská posedlost, Karolinum, Praha 2010 / Jan Chlubna

Ramonet, Ignacio, Fidel Castro. Životopis pro dva hlasy, Volvox Globator, Praha 2009 / Václav Kotrman

Hingarová, Vendula – Květinova, Sylvie – Eichlová, Gabriela (eds.), Mexiko – 200 let nezávislosti, Pavel Mervart, Červeny Kostelec 2010 / Václav Kotrman

Jiroušek, Bohumil, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, nakladatelství ARSCI, Praha 2011 / Martin Kovář

Feriancová, Alena, (Ne)najdená bezpečnosť. Československo,Německo a upravy medzinarodného systému v Europě 19221926, Nitra 2010 / Lukáš Novotný

Jevtimijević, Vojislav, Severno Kosovo kroz istoriju do kraja XX veka: s posebnim osvrtom na Banjsku, Službeni glasnik, Beograd 2008 / Jan Pelikán

Johnson, Daniel, Bílý král a rudá královna: studená válka na šachovnici, BB Art, Praha 2009 / Daniel Srch

Falk, Andrew J., Upstaging the Cold War – American Dissent and Cultural Diplomacy, 19401960, Amherst and Boston 2010 / Daniel Srch

O chaotickém historickém vnímaní. Pohled Dušana Kovače na historiky a společnost, Kovač, Dušan, O historiografii a spoločnosti, Bratislava 2010 / Michal Stehlík

Beinart, William – Hughes, Lotte, Environment and Empire, Oxford University Press, Oxford 2009 / Jaroslav Valkoun

Profesorka Francine-Dominique Liechtenhanová v Praze / Pavel Szobi

 

Dvacáté století / The Twentieth Century 2010/2

 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

ISSN 1803-750X

246 s., anglicky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

CONTENT

Editorial

Over the Fourth Issue of the Journal The Twentieth Century – Dvacate stoleti 9

Martin Kovař

Studies I

European Integration – A Critical Economist’s View 13

Mojmír Hampl

American Policy towards Europe at the Beginning of the Cold War 17

Ladislav Tajovsky – Pavel Szobi

Relations of the United States of America and Federal Republic of Germany in the Years 1963–1966 21

Petr Janoušek

Communities in Crisis. The Contribution to the Development of the European Integration in the 1960s 39

Vaclav Horčička

Great Britain and European Integration. From the European Free Trade Association to the European Community 51

Martin Erva

Studies II

Popular Cinematography in (Soviet) Russia. From the Beginnings of Russian Entertaining Movies to the Filmmakers of Soviet Entertainment (1908–1930)

Stanislav Tumis

The Hollywood Blacklist. The Contribution to the History of the Phenomenon of “Witch-Hunting” in the United States of America at the Turn of the 1940s and 1950s

Daniel Srch

How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen

Martin Kovař – Jaromir Soukup

Post-War History of Visegrad Four Countries through Cinema. Methodological Commentary

Jan Mervart

Articles

The Truman Doctrine: Origin of Ideological Containment 135

Jan Koura

Marx and History. History in Marx’s Philosophical System and Marx’s Philosophical System in History

Adela Kupcova – Jiři Zelenda

Emigration of Pavlina Pořizkova to Sweden. The Contribution to the Problems of the Emigration from the Communist Czechoslovakia after the Second World War

Jiři Štěpan

Argentina Celebrating Two Hundred Years from Its Origin 167

Jorge Taiana

Reviews and Reports

Maerz, Susanne, Die langen Schatten der Besatzungszeit. „Vergangenheits-bewaltigung“ in Norwegen als Identitatsdiskurs 173

Pavol Jakubec

Beumers, Birgit, A History of Russian Cinema. 176

Stanislav Tumis

Čermak, Vaclav – Přihoda, Marek (eds.), The Slavonic Area and Europe, Memorial Volume from the Conference of Young Slavists Taken Place from 4th until 5th November 2009 (Slovansky areal a Evropa, sbornik

přispěvků z konference mladych slavistů konane 4.–5. listopadu 2009)

Stanislav Tumis

Fremaux, Jacques, De quoi fut fait l’empire: Les guerres coloniales au XIXe siecle 180

Jaroslav Valkoun

The Ties that Bind. A Report on the International Symposium in London 183

Ivan Jakubec

Obituaries

Looking Back over the Wanderings of Professor František Černy 189

Petr Christov

In Memory of Professor Vladimir Nalevka 191

Martin Kovař

Nekrology

Ohlednuti za putovanim profesora Františka Černeho 193

Petr Christov

Vzpominka na profesora Vladimira Nalevku 195

Martin Kovař

The Czech Content

Dvacáté století / The Twentieth Century 2010/1

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2010

ISSN 1803-750X

246 s., česky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Obsah

Studie

Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu

Ondřej Vojtěchovský

Panevropa, a nebo anšlus? Zahraničněpolitické pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931

Miroslav Šepták

Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec 1919 – červen 1920)

Andrej Tóth

Pomoc Rady vzájemné hospodářské pomoci „rozvojovým zemím“: Příklad Německé demokratické republiky a Etiopie

Pavel Szobi

„Země, jež stojí nade všemi“? Velká Británie očima československých architektů v meziválečném období

Libor Tomáš

Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří

Aleš Skřivan st.

Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami v kontextu mezinárodních hospodářských vztahů

Sylva Sklenářová

Specifický výzkum

„Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy…“ I Britský tisk a „československé události“ v době mnichovské krize

Dušan Radovanovič

„Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy…“ II Britský tisk a „československé události“ v letech 1945–1948

Petr Beránek

Britský tisk a (versus) politika. Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodněpolitických událostí v britském tisku v letech 1918–1921

Aleš Bříza

Recenze

Milan Kuna, Václav Talich (1883–1961), Šťastný i hořký úděl dirigenta, Praha 2009

Aleš Bříza

Karibská krize a nezamýšlené hrozby. Ke knize Michaela Dobbse One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War, New York 2008

Jaroslav Fiala

Peter Geiger a kol., Questions Concerning Liechtenstein during the National Socialist Period and the Second World War. Refugees, financial assets, works of art, production of armaments. Final report of the Independent Commission of Historians Liechtenstein / Second World War, Vaduz – Zürich 2009

Václav Horčička

Niklas Frank v Praze aneb Schůzka s dějinami. Niklas Frank, Můj otec. Účtování, Praha 2010; Niklas Frank, Moje německá matka, Praha 2010

Martin Kovář

„To velké hříšné město…“ Geraint Anderson, Cityboy. Peníze, sex a drogy v srdci londýnského finančního světa, Praha 2010

Martin Kovář

Americké jedenadvacáté století? Několik poznámek ke knize Fareeda Zakarii, Postamerický svět, Praha 2010

Martin Kovář

Britské „černobílé“ desetiletí. David Kynaston, Family Britain 1951–57, London – Berlin – New York 2009

Jaromír Soukup

Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity, sborník příspěvků z konference mladých slavistů konané 22.–23. října 2008, Praha – Červený Kostelec, Praha 2009

Stanislav Tumis

Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Globalization, Cairo – New York 2008

Stanislav Tumis

Phillip Buckner (ed.), Canada and the British Empire, Oxford 2008

Jaroslav Valkoun

Zprávy

Světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Jaroslav Valkoun

Dvacáté století / The Twentieth Century 2009/2

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2009

ISSN 1803-750X

188 s., anglicky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Obsah

Editorial

STUDIES

Jan KouraGreek-Turkish Struggle for Cyprus. United States Foreign Policy towards the “Cyprus Question” during the 1960s

Carl Emil VogtFridtjof Nansen and European Food Aid to Russia and the Ukraine 1921–1923

Jakub RákosníkHousing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948–1960

Bořivoj HnízdoRebirth of the Relationship between Great Britain and the New Commonwealth: the Role of English

Jaromír SoukupThe Smeets Case. A Contribution to the Analysis of the Separatist Movement in the British Zone of Occupation in Rhineland and Problems in British-French Relations (1919–1923)

Stanislav TumisSympathizers and Critics of Soviet Russia. Perceptions of the Soviet Communist Regime by the British Intellectuals and Politicians between the Two World Wars

Jaroslav Valkoun“The Struggle for Water”. The British and the Modernization of Egyptian Irrigation

Jiří ZelendaSpiral of Violence, Cruelty and Self-Destruction. A Contribution to the Analysis of the Khmer Rouge Regime in Cambodia

Michal UlvrIn the Shadow of the Mushroom Cloud. The United States of America and the End of the Atomic Monopoly

REVIEWS

NEWS

OBITUARY

Dvacáté století / The Twentieth Century 2009/1

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2009ISSN 1803-750X

220 s., česky

200,- Kč

*

Koupit v e-shopu 180,- / 170,-

*

Obsah

Jaroslav Fiala: Od studené k imaginární válce. K angloamerické historiografii vzniku studené války v kontextu mezinárodních vztahů

Radek Soběhart: Pojem „politična“ v teorii Carla Schmitta. Příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky

Ondřej Žíla: Demografická situace v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech 20. století. Nucené migrace jako klíčový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny

Václav Horčička: Vstup Rakousko-Uherska do první světové války a jeho důsledky v hospodářské a sociální oblasti ve vztazích se Spojenými státy americkými

Petr Beránek: Indičtí radikální nacionalisté a hitlerovské Německo. Příspěvek k dějinám britského impéria mezi dvěma světovými válkami

Martina Soukupová: Rothermerova akce z roku 1927. Pokus o revizi trianonského míru

Aleš Bříza: Cesta z chaosu. K některým aspektům proměny německé císařské armády v republikový Reichswehr

Dušan Radovanovič: Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války

Ondřej Felcman: Československé Národní shromáždění v roce 1968

Daniel Povolný: První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968

Jan Státník: Nová odborová politika jako autentický pokus o socialistickou reformu

Martina Miklová: Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968-1969

Recenze a zprávy

Dříve vyšlo

 • DVACÁTÉ STOLETÍ 2006

  M. Kovář, V. Nálevka (eds.)

  ISBN 80-7308-163-6

  Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin

  Filozofická fakulta UK 2006, 383 str., text čes.

  350,– Kč

  Koupit v e-shopu

   

  Obsah

  Václav Horčička: Na křižovatce. Spojené státy a Rakousko-Uhersko na přelomu let 1916-1917

  Ondřej Houska: Od Locarna do Tirany. Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926

  Vladimír Nálevka: Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji

  Lukáš Novotný: Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její odmítnutí Ženevského protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století

  Jan Pelikán: Příspěvek k účasti českých dobrovolníků v srbsko-turecké válce v roce 1876

  Aleš Skřivan ml.: K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949-1978

  František Stellner: Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918

  Martin Kovář – Jaromír Soukup – Stanislav Tumis: Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945

  Aleš Bříza: „Athény na Sprévě jsou mrtvé, Chicago na Sprévě se rodí!“ Příspěvek k fenoménu „zlatých dvacátých let“ Výmarské republiky

  Pavol Jakubec: Pomníchovská fáza československo-poľského sporu o Javorinu (jeseň 1938-jeseň 1939)

  Recenze a zprávy

 • DVACÁTÉ STOLETÍ 2005

  M. Kovář, V. Nálevka (eds.)

  ISBN 80-7308-132-6

  Filozofická fakulta UK 2005, 387 s., text čes.

  260,– Kč

  obálka

  Koupit v e-shopu

   

  Obsah

  Václav Horčička: Neúspěšná mise velvyslance Tarnowského. Vztahy Spojených států a Rakouska-Uherska v předvečer vstupu USA do první světové války

  Martin Kovář: Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939)

  Vladimír Nálevka: Španělé v poválečném Československu

  Jan Pelikán: Diskuse nejvyššího stranického vedení Jugoslávie v květnu 1969 i případných sankcích proti Milovanu Djilasovi

  Jaromír Soukup: Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919 (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu)

  František Stellner – Radek Soběhart: Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra)

  Stanislav Tumis: Ženské mírové hnutí ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století (Příspěvek ke studiu pozdně viktoriánského a edwardiánského appeasementu před první světovou válkou)

  Jan Bárta: Mnohostranná přípravná jednání v Dipoli – prolog ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

  Tomáš Ehler: Spojené státy americké a sjednocení Německa

  Petr Janoušek: Od Chruščovových ultimát k Ženevě. Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958-1959

  Tomáš Perman: Příspěvek k historiografické diskusi o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře

  Recenze a zprávy

 • DVACÁTÉ STOLETÍ 2004

  M. Kovář, V. Nálevka (eds.)

  ISBN 80-7308-094-X

  Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin

  Filozofická fakulta UK 2004, 406 str., text čes.

  220,– Kč

  obálka

  Koupit v e-shopu

  Obsah

  Jan Adamec: Shifting Identities, Changing Loyalties, Cleansing Spaces. The Fate of the Population on the Territory of the Western Ukraine and Western Belorussia during 1939-1941

  Václav Horčička: Anšlus? Rakousko-německé vztahy v éře Gustava Stresemanna, 1923-1929

  Martin Kovář: „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost ve Velké Británii v letech 1916/19-1922

  Vladimír Nálevka: Československo-španělské vztahy v letech občanské války 1936-1945

  Lukáš Babka: K počátkům sovětského vězeňství (Utváření trestního a vězeňského aparátu v letech 1917-1924)

  Zdeněk Beránek: Situace v Alžírsku po vypuknutí ozbrojeného povstání

  Jan Frank: Severní Irsko v letech 1963-1973

  Radek Hubálek: Cesta k nezávislosti Nigérie

  Marie Matúšů: Zvláštní skupina D. Několik pohledů na jednu z kapitol československého vojenského exilového odboje za druhé světové války

  Karel Smetana: Možnosti předčasného vyřešení sárské otázky a francouzsko-německá jednání 1929-1930

  Markéta Rubešová:Dětství a dospívání v neklidné době (Život mladé izraelské a palestinské generace)

  Recenze a zprávy