Fakulta

Studijní předpisy a řády

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY

 

 ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY FF UK PLATNÉ DO 30. 9. 2017 (PRO KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017)

Pro studenty zapsané ke studiu do akad. roku 2005/2006 včetně platí

 

 DALŠÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM

Harmonogram akademického roku

 

Odevzdávání závěrečných prací

 

Poplatky za studium

 

Stipendia

 

Studenti se speciálními potřebami 

 

Disciplinární řízení

 

Exkurze

 

Rigorózní řízení

 

Doktorské studium 

 

Předpisy k chodu fakultního Akademického senátu 

 

WEBOVÉ STRÁNKY SE SOUHRNY UNIVERZITNÍCH A FAKULTNÍCH PŘEDPISŮ