Fakulta

Studijní předpisy a řády

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ PŘEDPISY FF UK

Přijímací řízení 

Studium

 

Pro studenty zapsané ke studiu do akad. roku 2005/2006 včetně platí

DALŠÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM

Odevzdávání závěrečných prací

Poplatky za studium

Stipendia

Rigorózní řízení

Doktorské studium 

Evidence uznané doby rodičovství 

Studenti se speciálními potřebami 

Disciplinární řízení

Exkurze