Fakulta

Harmonogram zasedání VR

KONTAKT

PhDr. Blanka Kovářová

Oddělení vědy

StackofBooksHarmonogram VR FF UK

19.1.2017

16.2.2017

16.3.2017

20.4.2017

18.5.2017

15.6.2017

21.9.2017

začátek v 10:00,

m. č. 104

Harmonogram zasedání VR FF UK v Praze 2015/2016
Místnost č. 104, vždy čtvrtek, začátek v 10.00, pokud není uvedeno jinak.

  • 24. 9. 2015
  • 15. 10. 2015
  • 19. 11. 2015
  • 10. 12. 2015
  • 21. 01. 2016
  • 18. 02. 2016
  • 17. 03. 2016
  • 21. 04. 2016
  • 19. 05. 2016
  • 16. 06. 2016