Fakulta

Fakultní výbor odborové organizace

Aktuality

  • Na stránkách Osobního oddělení FF UK byly zveřejněny informace o benefitech, které mohou zaměstnanci FF UK čerpat.
  • V oddíle Členské schůze VOS je zveřejněn zápis a usnesení ze schůze 2. března 2017.

Vyjádření výboru