Plénum

Akademický senát FF UK

volební období
2016 – 2018

senatff@ff.cuni.cz

 

Členové AS FF UK pro funkční období 2016–2018

Kurie akademických pracovníků

JMÉNO E-MAIL
prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. marie.blahova@ff.cuni.cz
PhDr. Radek BUBEN, Ph.D. radekbuben@email.cz
prof. PhDr. Jan ČERMÁK, CSc. jan.cermak@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Libuše HECZKOVÁ, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Mgr. Jan CHROMÝ, Ph.D. jan.chromy@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub JIRSA, Ph.D. jakub.jirsa@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D. marketa.krizova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva LEHEČKOVÁ, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Olga LOMOVÁ, CSc. olga.lomova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lucie PULTROVÁ, Ph.D. luciepultrova@volny.cz
doc. Mgr. Radek SKARNITZL, Ph.D.* radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Michal STEHLÍK, Ph.D. michal.stehlik@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Ivan ŠEDIVÝ, CSc. ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej ŠVEC, Ph.D. ondrej.svec@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan WIENDL, Ph.D. jan.wiendl@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Petr ZEMÁNEK, CSc. petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů

JMÉNO E-MAIL
Martin BABIČKA martin.babicka@gmail.com
Mgr. Olga BAŽANTOVÁ olga.bazantova@gmail.com
Bc. Kateřina BĚLEHRÁDKOVÁ belehradkovakaterina@gmail.com
Bc. Sára DRAHOKOUPIL VIDÍMOVÁ sara.vidimova@gmail.com
Mgr. Jan JINDRA jindra.jan01@gmail.com
Anna LIBÁNSKÁ* libanska.a@gmail.com
Mgr. Štěpán MATĚJKA stepan.matejka@ff.cuni.cz
Mgr. David PAVLOREK d.pavlorek@seznam.cz
Bc. Jakub POŽÁREK* j.pozarek@gmail.com
Mikuláš PREININGER mikulas.preininger@gmail.com
Bc. Luboš STUDENÝ studeny.lubos@seznam.cz
Kristián TĚMÍN kristian@temin.cz
Bc. Martina VOKÁČOVÁ martinavokacova@gmail.com
Bc. Jakub VOZÁB vozab.jakub@gmail.com
Mgr. et Mgr. Samuel ZAJÍČEK snop@void.cz

* Členové označení hvězdičkou nastoupili jako náhradníci:

8. 6. 2017 zanikl mandát Danielu Menclovi, na jeho místo nastoupila Anna Libánská.

5. 9. 2017 rezignoval na mandát doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., na jeho místo nastoupil doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

11. 9. 2017 ukončila mandát Mgr. Marta Maria Harasimowicz, na její místo dne 18. 9. 2017 nastoupil Bc. Jakub Požárek.