Fakulta

Grantové oddělení

Úřední hodiny:

úterý 09.00 – 12.00
středa 14.00 – 17.30
čtvrtek 14.00 – 16.00
pátek 09.00 – 12.00

Proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost 

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
pavel.sitek@ff.cuni.cz
tel. (+420) 221 619 438, mobil: (+420) 777 133 024, č.m.451<>
životopis

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221.619.436, č.m. 424
GAČR, NAKI, UNCE, PRVOUK, Vnitřní soutěž, AKTION

Bc. Romana Hudousková
romana.hudouskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424
GAUK, Vnitřní granty FF UK, Norské fondy, Úřad vlády ČR, MHMP, Visegrádský fond

Bc. Kornélia Smiešková
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424
GAUK, Vnitřní granty FF UK, projekty ministerstev, nadace a jiné zdroje

Mgr. Pavel Cedivoda
pavel.cedivoda@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424
HORIZONT 2020, HERA, Erasmus+ (Erasmus Mundus, Jean Monnet, KA2), Kreativní Evropa, projekty Evropské komise a parlamentu

Mgr. Zdeňka Filipová
zdenka.filipova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 849, č. m. 424
Evropské strukturální fondy

Kontakt

Grantové oddělení UK FF
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
4. patro, místnost 424

Důležité odkazy

výzvy_web
Formuláře grantového oddělení

Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje nezaměstnancům

Postup pro pořizování technického vybavení a software