Fakulta

Z médií

Z médií

11.11.2013

Egyptský objev

O nové výstavě na Filozofické fakultě UK hovoří doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Učebnicím dějepisu napěchovaným daty a jmény roste zdatná konkurence. Vědci z Filozofické fakulty UK a Akademie věd chystají počítačovou hru Československo 38-89, která má teenagerům ukázat, že novodobá historie není nuda.

Projekt Československo 38-89 má pomoci středoškolským studentům pochopit moderní československé dějiny. Na počítačové hře, která umožňuje prožít důležité události českých a československých dějin dané doby, spolupracuje Filozofická fakulta UK a Akademie věd ČR.

Na otázky týkající se správné výchovy dětí odpovídá PhDr. Václav Mertin z Katedry psychologie FF UK.

O publikaci Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury v rozhovoru mluví autorka Eva Forstová. Kniha vyšla v ediční řadě Mnemosyne Vydavatelství Filozofické fakulty UK.

Násilnosti v Egyptě bedlivě sledují i čeští vědci, kteří se chystají na pokračování výzkumných expedic. Prof. Miroslav Bárta Dr. z Egyptologického ústavu FF UK tam má vyrazit už v září. O situaci výzkumů i samotného Egypta mluví v rozhovoru.

Chystá se „souboj“ personálu nemocnic, které sídlí na Vysočině, s lékaři a sestřičkami v Plzni. Hodnotit budou rodičky formou dotazníků. Jednoletý průzkum zaštítí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Rozhovor s ředitelem Ústavu pro archeologii FF UK o tom, co znamená být archeologem, jak se k tomuto oboru dostal a čím se zabývá.

Mgr. Lenka Horáčková v pořadu Universum přibližuje stáže pro středoškolské studenty 24 hodin s FF UK, jejichž 2. ročník FF UK letošní rok organizuje. Rozhovor začíná od 15. minuty pořadu.

Matyáš Medek z Gymnázia Mozartova v Pardubicích se zasloužil o velký úspěch české výpravy na Mezinárodní lingvistické olympiádě (IOL), získal jednu ze sedmi zlatých medailí. Českou lingvistickou olympiádu (ČLO) založili studenti z Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK.

Na Univerzitu Karlovu se uprostřed prázdnin sjelo 150 studentů z celého světa, začíná totiž Letní škola slovanských studií. Školu pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK.

Ano, mluvím česky - i tuhle větu by se mělo naučit na 150 studentů z celého světa, kteří přijeli uprostřed prázdnin do Prahy na kurz češtiny. Pořádá ho Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Na Univerzitu Karlovu se sjelo 150 studentů z celého světa, ode dneška začíná Letní škola slovanských studií. Češtinu se cizinci jezdí do Prahy učit už 57. rokem, kromě výuky je čeká řada výletů a kulturních akcí. Pořadatelem je Ústav bohemistických studií FF UK.

Od soboty začíná 57. ročník Letní školy slovanských studií. Kromě výuky je čeká řada výletů a kulturních akcí. V rámci letní školy se bude konat i sympozium o češtině v zahraničí. Letní školu pořádá Ústav bohemistických studií FF UK.

O nové výukové hře Československo 38-89 hovoří Mgr. Vít Šisler, Ph.D., z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (příspěvek začíná od cca 9 minuty pořadu).

Na nové publikaci Medicína mezi jedinečným a univerzálním (ed. Sylva Fischerová a Aleš Beran) se významnou měrou podílejí badatelé z Filozofické fakulty UK.

O tom, zda má muzikologie své místo v současné vědě, čím se zabývá Ústav hudební vědy FF UK a mnohém dalším promlouvá Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

O tom, zdali má cenu studovat humanitní obory v rozhovoru mluví Dana Nerudová, studentka mediálních studií na FSV UK, Martina Pelcová z oboru žurnalistika a sociologie na FSS MUNI a Daniel Berounský z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK.

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., z Ústavu pro klasickou archeologie FF UK rozmlouvá o 140. výročí objevení tzv. Priamova pokladu v Tróji Heinrichem Schliemannem.

V ediční řadě Fontes Vydavatelství FF UK vyšla publikace Radky Šustrové Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945. Recenzi knihy napsal Martin Veselý.

Rozhovor s PhDr. Ondřejem Žílou, absolventem historie na FF UK a geografie na PřF UK. Ondřej Žíla působí od roku 2008 na půdě FF UK, kde vyučuje v rámci Ústavu slavistických a východoevropských studií a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Letos byl jedním z přednášejících na Dnu vědy.

19.04.2013

V zajetí vědy

16.04.2013

Knihy pro nevidomé

11.03.2013

Papežské volby

16.01.2013

Palachovo výročí

16.12.2012

Objektiv: Abúsír

26.03.2012

Den vědy 2012

23.03.2012

Den vědy

21.03.2012

Den vědy na FF UK

26.10.2007

Zemřel Petr Eben