Fakulta

Ústav českých dějin

 • adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • 2. patro, dv. č. 207

 • telefon, fax

 • (+420) 221 619 204

 • vyučované obory

 • historické vědy

 • humanitní studia

 • učitelství pro střední školy

 • rozdělení do seminářů

 • České středověké dějiny

 • České raně novověké dějiny

 • České moderní dějiny

 • České soudobé dějiny

 • Teorie a metodologie historické vědy

 • pověřený výkonem funkce ředitele

 • prof. PhDr. Ivan, Šedivý, CSc.

 • zástupci ředitele

 • doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

 • prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

 • tajemník

 • PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.